Asfaltarbeider

Asfaltarbeider

Bragerhaug og Rolstad Asfalt AS 2640 VINSTRA nn Asfaltarbeider Til våre prosjekter trenger vi følgende medarbeider: Kyndig asfaltarbeider. nn nnFor stillingen vil det bli lagt vekt på at søker har stor kapasitet og kvalitet på utførelse av arbeidet, samt en positiv innstilling. nnGode lønnsbetingelser og arbeidsvilkår. nn nnSpørsmål til stillingen kan rettes til: Steinar Rostad, tlf. 454 86 523. nn nnSøknad med attester og vitnemål sendes snarest på epost: steinar@rolstad-as.no eller skriftlig til Bragerhaug & Rolstad Asfalt AS, nnMaskinvegen 1, 2640 Vinstra. nn nnTlf. 61 29 81 00.    

Forsiden nå