Geomatiker - Anlegg og Spesialproduksjon region Sør

Geomatiker - Anlegg og Spesialproduksjon region Sør

Mesta AS 1326 LYSAKER Mesta er et ledende entreprenørselskap innen drift, vedlikehold av vei og bygging av infrastruktur. Selskapet tilbyr også tjenester innen elektro, verksted og eiendom. Mestas hovedkontor ligger på Lysaker, men selskapet har virksomhet over hele landet. I 2011 hadde Mesta 1 778 ansatte og en omsetning på ca. 5,1 mrd. kroner Geomatiker (Ref.nr: 1782131236) Geomatiker - Anlegg og Spesialproduksjon region Sør - Mesta as nnAnlegg og spesialproduksjon i region Sør søker geomatiker. nnVi utfører oppdrag for privat og offentlig virksomhet innenfor bygging av veier, gang- og sykkelveier, betong- og grunnarbeider, bru- og kaivedlikehold, rekkverk og veisikring, Flexia Stabil, skilting og sperringer, fjell- og tunnelsikring. nnArbeidsområdet vil være ute i felt i hele region Sør, og kontorplass blir på våre prosjekter og faste lokasjoner. nnMesta er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uavhengig av kjønn, nasjonal eller etnisk bakgrunn. nnVi ønsker ikke kontakt med annonseselgere eller bemanningsbyråer. Diverse: Heltid Kontaktperson(er): nnProsjektsjef Irene Fredheim, tlf. 918 43 214 nnProsjektleder Helge Thoresen, tlf. 909 16 247 nnFor fullstendig utlysningstekst og elektronisk søknadsskjema: [Klikk her]    

Forsiden nå