Tunnelåpningen i nord ved Arsvågen.
Tunnelåpningen i nord ved Arsvågen.

Se hvordan Rogfast blir

E39 Rogfast skal stå ferdig senest 2023, men allerede nå kan du se film av hvordan det blir å kjøre i tunnelen.

Tunnelsystemet skal gå mellom Randaberg og Arsvågen. Kryssingen av Boknafjorden tar i dag en time med ferjesamband. Når Rogfasttunnelene står ferdig blir reisetiden ca. 20 min.

Boknafjorden er 285 meter på det dypeste der tunnelløpene skal gå mellom Bokn og Kvitsøy. Her vi løpene ligge392 meter under havoverflaten.

Det blir to tunnelløp, med to kjørefiler i hvert løp.

Det blir 125 meter mellom hver nødutgang, som i en krisesituasjon gjør det mulig å evakuere over i det andre tunnelløpet.

Tunnelen blir hele 25,5 km lang. Det skal være fire fjellhaller i hver retning for å bryte opp den ensformige kjøreturen.

Reguleringsplanen skal behandles i Stortinget neste år. Mulig byggestart er i 2015, med ferdigstillelse 2022-23.

Den nye tunnelen (rødt) blir 40 minutter raskere enn dagens ferjesamband (svart).
Den nye tunnelen (rødt) blir 40 minutter raskere enn dagens ferjesamband (svart).

På vei inn i en av de fire fjellhallene.
På vei inn i en av de fire fjellhallene.

Forsiden nå