Arkivbilde.

Viken sier ja til statlig bompenge-tilskudd for E16

En løs tråd i finanseringen av E16 vest for Kongsvinger blir nå løst gjennom et statlig engangstilskudd på 140 millioner kroner. Det skal finansiere lettelser i bompengeavgiften.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Viken og Innlandet fylkeskommuner står sammen ansvarlig for gamle lån til bygging av E16, noe som skal betales ned med bompenger over en 15 års- periode, men lokale rabattordninger har redusert inntektene.

- Vi er fornøyde med at det nå er funnet en løsning til beste for alle parter, sier Halvard Ingebrigtsen, fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune.

Halv pris i bommen og gratis for lokalbefolkningen

I 2014 ble ny firefelts E16 åpnet fra Kongsvinger til Slomarka. Senere ble det iverksatt en forsøksordning med halv pris i bommen på to av sideveiene. I tillegg har innbyggerne i to lokale grendelag fått fritak for bompenger.

Det siste er en noe utradisjonell løsning, der alle bilførere med bosted på Fulu og Galterud kunne få en kodet bombrikke som gir gratis passering ved bestemte innkrevingspunkter.

Det er anslått at dette i sum har gitt et årlig tap av inntekter på 15 millioner kroner for Vegfinans AS, som administrerer innkrevingen av bomavgift. Et selskap som igjen eies av fylkeskommunene.

Dekker tapte inntekter

- Både Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har tidligere anbefalt å avvikle disse rabattordningene, men stortingsflertallet var av en annen oppfatning, Det viktigste er derfor at vi får en kompensasjon for tapte inntekter, sier fylkesråd Ingebrigtsen.

Etter Stortingets anmodningsvedtak i juni 2020, har Vegdirektoratet sendt brev til Vegfinans AS med tilbud om et øremerket statlig tilskudd til prosjektet E16 Kongsvinger - Slomarka. Slik at dagens rabattordninger kan videreføres frem til veistrekningen er nedbetalt rundt 2030:

«140 millioner kroner til prosjektet E16 Kongsvinger – Slomarka for permanent innføring av fritaksordningen for beboerne ved Fulu og Galterud og permanent innføring av halv bompengetakst på sideveiene.»

Innlandet har sagt ja

Innlandet har som medeier i bomselskapet allerede sagt sa ja til forslaget. Fylkesrådet i Viken sa seg også enig, etter at de fikk fullmakt av fylkestinget til å vurdere eventuelle forslag om tilskudd til E16-prosjektet.

Fylkeskommunene gir dermed klarsignal for en avtale om et statlig engangstilskudd på 140 millioner kroner, slik at den lokale ordningen med lettelser i bomavgiftene kan videreføres, frem til anlegget er nedbetalt og bomportalene fjernes.

Powered by Labrador CMS