- Dette er ingen enkel sak for regjeringen, og vi har ikke tatt lett på avgjørelsen. Veldig mange bilister valgt de gamle sideveiene framfor ny E16. Det førte til mer trafikk og dårligere trafikksikkerhet på sideveiene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Halv bompengetakst på sidevei avsluttes

Regjeringen avslutter den midlertidige ordningen med halv bompengetakst på sideveiene til E16 Kongsvinger–Slomarka.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Beslutningen tas etter at det ble gjennomført en evaluering av denne prøveordningen etter ett år. Den midlertidige ordningen med fritak for beboerne på Fulu og Galterud er også besluttet avviklet.

- Dette er ingen enkel sak for regjeringen, og vi har ikke tatt lett på avgjørelsen. Det er viktig for oss å se på det helhetlige bildet i slike sammenhenger. Det var mange bilister som valgte de gamle sideveiene fremfor den nye E16. Dette førte til mer trafikk og dårligere trafikksikkerhet på sideveiene. Formålet med utbyggingen ble dermed ikke oppnådd. Det betyr også at vi ikke får igjen de pengene vi har brukt på en helt ny E16. Derfor valgte vi å avslutte prøveordningen med halv takst. Som en kompensasjon åpner vi for at det kan innføres et passeringstak på 40 passeringer i måneden for dem som bruker sideveiene ofte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

En forutsetning for å innføre passeringstaket, er at garantistene for bompengelånet samtykker til dette.

I forbindelse med evalueringen av prøveordningen med halv takst på sideveiene, har lokale og regionale myndigheter kommet med sine innspill. Fylkene (Viken og Innlandet) har ønsket å oppheve ordningen, slik regjeringen nå har gjort. Kommunene (Sør-Odal og Kongsvinger) har ønsket å delvis beholde ordningen.

Mer trafikk på sideveier og forlengelse av bompengeinnkreving på E16

Trafikkmålinger viser at trafikkmengden på sideveiene er økt betraktelig etter innføringen av halv takst. Gjennom året har trafikken økt med 1500 kjøretøy daglig på fylkesvei 175, fylkesvei 250 og gjennom Kongsvinger sentrum. På E16 er trafikken, til sammenligning, redusert med 1300 kjøretøy daglig.

- Dette betyr at trafikken er flyttet fra en ny, trygg og trafikksikker europavei over på en fylkesvei som ikke er tiltenkt en slik voldsom økning. Det kan fort føre til farlige hendelser, og i verste fall trafikkulykker. Det ønsker vi ikke, sier Hareide.

Med færre biler som betaler full takst, samt fritaksordningen for beboerne på Fulu og Galterud, er det beregnet et årlig tap på ca. 15 millioner kroner. Dette fører til at innkrevingstiden vil øke med i overkant av tre år.

Fritak for innbyggere på Fulu og Galterud videreføres ikke

Det er tidligere innført fritak i bomstasjonene for innbyggere som bor på Fulu og Galterud. Dette videreføres ikke. I tillegg til tap av bompengeinntekter er det store administrative utfordringer knyttet til fritaksordninger av denne typen. Blant annet må det gjennomføres manuelle sjekker av dem som er knyttet til slike avtaler.

- Jeg har stor forståelse for at innbyggerne på Fulu og Galterud skulle ønske at fritaket kunne vare. Det er alltid kjedelig å miste et godt anvendt gode. De som tidligere har fått fritak vil også være omfattet av passeringstaket på 40 passeringer i måneden, sier samferdselsministeren.

Bomstasjonen på Fulu vil også bli flyttet til Øyset, som var den opprinnelige planen. I dag benytter et betydelig antall biler fylkesvei 1952 (tidligere fylkesvei 296), noe som reduserer trafikksikkerheten. Ved å flytte bomstasjonen vil færre benytte fylkesveien.

Powered by Labrador CMS