Gamle Vuolmmašjohka bru på E6 i Porsanger skal erstattes.

Denne E6-brua skal fjernes

Er ikke bra nok for dagens biler og trafikk.

Publisert Sist oppdatert

Det skal bygges ny E6 forbi Veines i Porsanger. En strekning på over to kilometer skal få stamveistandard med 8,5 meters bredde, og det skal bygges ny bru over Vuolmmašjohka.

Strekningen knytter indre og ytre del av Porsanger sammen, og har stor betydning for næringstrafikken mellom indre og ytre Finnmark, og mellom øst og vest. Det er forventet at byggingen vil ta ca. 20 måneder.

Dagens bru over Vuolmmašjohka er smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør. Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, skal både trafikksikkerhet og fremkommelighet bli bedre på E6 langs Porsangerfjorden.

Oppdraget er lyst ut. Anbudsfristen er satt til 28. november 2022.

Dette skal gjøres:

  • Oppgradering og nybygging av vei – 2,25 kilometer
  • Ny bru over Vuolmmašjohka – 86 meter lang over tre spenn
  • To avkjørsler skal utbedres
  • Tre avkjørsler stenges
  • Krysset til kommunal vei flyttes

I tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja. Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

Powered by Labrador CMS