STOPPET: Utekontrollen Øst avdekket en rekke feil på denne transporten som ble kontrollert i Løten.
STOPPET: Utekontrollen Øst avdekket en rekke feil på denne transporten som ble kontrollert i Løten.

Denne transporten var det mye galt med - to sjåfører ble sparket

KONTROLL: Utekontrollen hos Statens vegvesen innrømmer at det var uvanlig mye galt med denne transporten. Nå har oppdragsgiver Postnord gitt to sjåfører sparken som konsekvens.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble først publisert 29.juli, men oppdatert 5. august med tilsvar fra oppdragsgiver Postnord. Les Postnord-kommentaren i bunn av saken.

Stoppet i kontroll

Det var under kontroll av tunge kjøretøy på kontrollstasjonen Ånestad i Løten i slutten av juli at en litauisk sjåfør i en Postnord-transport ble vinket inn. Det viste seg at det var en del å påpeke, eller som Kent Heggeriset i Utekontroll Øst påpeker:

- Det er ganske mye på en bil på en kontroll. Det er mye småting også, men det er viktig å luke ut slike kjøretøy likevel. Dessverre er det en økende statistikk på døde og skadde i trafikken i år, sier han til AT.no.

Flere ting

I sin rapport skriver han blant annet følgende:

* Avdekket svært grove brudd på kjøre -og hviletidsbestemmelsene.

* Over 32 timer med kjøring uten godkjent døgnhvile, og over 9 timer kjøring uten godkjent pause.

* Fører hadde benyttet seg av flere sjåførkort. Politiet ble kontaktet, og hans førerkort ble beslaglagt på stedet.

* Trekkbilen ble avskiltet på grunn av manglende PKK (periodisk kjøretøykontroll).

* Transporten hadde ikke medbragt løyvedokument.

* Trekkbilen manglet vektårsavgift for trekking av tilhenger, og blir rapportert til skatteetaten.

Reaksjoner

Transportøren rapporteres til samferdselsmyndighetene, og transporten står stille inntil dette foreligger på plassen (i original). Heggeriset opplyser at kjøre- og hviletidsbruddene utgjør overtredelsesgebyr pålydende kr 4000,- til føreren, og samtidig kr 8000,- i overtredelsesgebyr til transportøren. I tillegg kommer eventuelle reaksjoner fra politiet.

Heggeriset sier at kjøre- og hviletidsbestemmelsene tilsynelatende virket OK ved første øyekast da sjåføren ble stoppet, men øvrige spørsmål avdekket at alt ikke var på stell likevel. Det var benyttet flere sjåførkort, med bytte på bare sekunder, men sjåføren kunne ikke redegjøre for hvem andre som hadde kjørt lastebilen.

- Virket lettet

- Han innrømmet til slutt at han hadde benyttet flere sjåførkort, og han virket egentlig ganske lettet, sier Heggeriset.

Heggeriset sier at lengste maks hviletid i en 32 timer lang periode var på fire timer. Kravet er ni. I tillegg hadde sjåføren kjørt i ni timer i strekk, men øvre grense her er fire og en halv.

PS: AT.no kontaktet presseavdelingen til Postnord for eventuelle kommentarer da vi omtalte saken, og vi fikk etterhvert dette svaret:

Etter en nærmere revisjon viser det seg at gjeldende sjåfør har tatt seg til rette på egenhånd, inkludert lånt et sjåførkort. Begge sjåfører har mottatt oppsigelse (den som utførte transporten og den som lånte sjåførkortet). Vi gjør en nærmere vurdering av leverandører ettersom det er flere forhold som leverandøren i denne aktuelle saken skulle sikret bedre enn det som viser seg her.

Powered by Labrador CMS