Disse spisse mutterhettene måtte fjernes fra denne svenske tungbilen da den havnet i kontroll på Romerike denne uken.

Dette måtte bort - ellers ble det ingen kjøring

Spisse hetter, bremseskive som falt av, manglende brikker, overlast, for lite hvile, dårlige dekk og sikthindre.

Publisert

Det har vært mye å ta tak i for Statens vegvesen i løpet av tre dager med kveldskontroller på Romerike langs E6 og rv.4 med start mandag.

Her er noen «høydepunkter»:

  • Statens vegvesen melder i en nyhetsmelding at et svensk vogntog hadde «hjulmutterpynt» - se bildet over - som måtte fjernes før videre kjøring. Vegvesenet henviser til veitrafikklovens paragraf 3: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.»
  • På et norsk vogntog delte en bremseskive på hengeren seg under bremsekontroll. Før bremsekontrollen ble det avdekket at hengeren manglet én bremseskive, etter kontrollen manglet det to. Det ble gitt bruksforbud til dette var reparert.
  • Et norsk vogntog hadde bremser på hengeren der det gikk stål mot stål. Bruksforbud til det var utbedret.
  • Fire tunge kjøretøy manglet bombrikke. 8000 kroner i gebyr til bileierne.
  • Seks tunge kjøretøy med dekk under minimum (1,6 mm). 2000 kroner per dekk i gebyr til førerne.
  • En norsk lastebil hadde 3000 kg for mye på bakakselen (lovlig 11.500 kg, veid til 14.500 kg). Det ble gitt 16.600 kroner i gebyr til bileier.
  • To vogntog fra Tyrkia der begge førere ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
  • Et vogntog fra Estland der fører hadde sikthindrende gjenstander i frontruta. Dette var femte gang denne føreren fikk beskjed om å fjerne sikthindringer. Det førte til at føreren ble anmeldt for forholdene.
Dette lå igjen etter bremsekontroll av et norsk vogntog.
Powered by Labrador CMS