2023: Får vi se de første Nikola Tre bilene på norske veier i løpet av 2023?

Doblet registreringstallene

TIL VÆRS: I dette segmentet er det mer enn en dobling fra fjoråret.

Publisert
NYKOMMER: Volkswagens ID. Buzz Cargo er en av nykommerne i det norske el-varebilmarkedet i 2022.

Andelen nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen, brenselcelle) blant tunge kjøretøy øker markant. Mens det i 2016 bare ble førstegangsregistrert én nullutslipps-lastebil (som gikk på elektrisitet), var tallet i 2021 økt til 64 lastebiler over 6-tonn 2021. Hittil i år er det registrert 141 lastebiler over 6-tonn og 186 varebiler registrert med inntil 4250 kilos totalvekt (totalt 327 "lastebiler").

For varebiler har det også vært en økning på nullutslippskjøretøy i år sammenlignet med fjoråret. I fjor var nullutslippsandelen på førstegangsregistrerte varebiler 20,76 prosent, mens tallet i år er 27,45 prosent. Men dersom vi ser på økningen i antall biler er den kun på 8,9 prosent. Det ble nemlig registrert 5425 elektriske varebiler i 2021 og hittil i år er det registrert 5912 elektriske varebiler.

Det er dermed registrert dobbelt så stor andel elektriske lette varebiler i år sammenlignet med samme periode i fjor.

Powered by Labrador CMS