Volvo Trucks er blant lastebilprodusentene som satser stort på batterielektriske lastebiler over 26 tonn.
Volvo Trucks er blant lastebilprodusentene som satser stort på batterielektriske lastebiler over 26 tonn.

Elektriske lastebiler på fremmarsj

Batterielektriske lastebiler vil i 2025 være det billigste alternativet til diesel gitt at dagens rammebetingelser videreføres.

Publisert

Slike biler vil trolig foretrekkes av transportørene der det er praktisk mulig, særlig i byer. Dette går fram av en ny TØI-rapport om grønn lastebiltransport utgitt av TØI (Transportøkonomisk institutt). Rapporten har kartlagt teknologistatus, kostnader og brukererfaringer.

EUs CO₂-krav til nye kjøretøy driver fram en rask teknologiutvikling innen nullutslippskjøretøy av alle typer og har skapt et økende marked. Dette har kommet lengst for batterielektriske personbiler, etterfulgt av varebiler og bybusser. Nå kommer lastebiler etter.

- De første brukererfaringene med den nyeste generasjonen serieproduserte batterielektriske lastebiler er positive. På lengre avstander kan både hydrogen, flytende biogass og biodiesel være alternativer. Kostnadsanalysene viser at batterielektriske lastebiler foreløpig er dyre i innkjøp, men kostnadene er fallende og de totale driftskostnadene kan bli omtrent som for diesel i 2025 gitt at dagens rammebetingelser videreføres, skriver TØI i en nyhetsmelding.

Dette inkluderer fordeler som tilskudd til å dekke deler av merkostnad ved innkjøp, samt fritak for bompenger.

TØI tror batterielektriske løsninger vil foretrekkes i byene mens hydrogen kan ha en rolle i regionaltrafikk. Serieproduserte batterielektriske lastebiler kommer på markedet fra alle de store etablerte lastebilprodusentene i 2021-2022 i alle størrelser og ulike konfigurasjoner opp til 44 tonn. Hittil har det først og fremst vært mindre lastebiler på 16-27 tonn med 165-400 kWh batterier som har vært tilgjengelige. De har vært optimalisert for by- og regionaldistribusjon, avfallshåndtering og anleggsvirksomhet. Rekkevidden er foreløpig fra 100-300 km avhengig av last, årstid, temperatur og kjøreforhold.

Fra utgangen av 2022 forventes det at lastebiler over 27 tonn med batterier på 400-540 kWh leveres. Videre fremover utvikles også tunge el-lastebiler for langtransport med enda større batterier slik at bilene kan kjøres ordinært og lade under den pålagte hviletiden.

Det krever en utstrakt utbygging av infrastruktur for hurtiglading. Dette tar de store lastebilprodusentene nå tak i.

Powered by Labrador CMS