Arbeidstilsynet i samtale med en utenlandsk sjåfør.

Ingen hadde med seg papirer

Arbeidstilsynet kontrollerte kabotasje-kjøring. Resultatet var nedslående.

Statens vegvesen, politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet hadde 9. juni en tverrfaglig samarbeidskontroll ved Romslo kontrollplass (E16) i Bergen. Hovedfokuset var kontroll av utenlandske lastebiler/vogntog og turbusser, med fokus på kabotasjekjøring (transport av varer og personer mellom steder i Norge med utenlandske kjøretøy).

Arbeidstilsynet var særlig interessert i utenlandske sjåfører som drev med kabotasjekjøring, for kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

Det er blant annet krav til allmenngjort lønn i henhold til norsk tariff for slik kjøring. Arbeidskontrakt, timelister og lønnsslipp skal medbringes i kjøretøyet.

Arbeidstilsynet snakket med seks lastebilsjåfører og fire bussjåfører under kontrollen. Ingen av disse hadde med seg verken lønnsslipper, timelister eller arbeidskontrakter. Det vil bli gjort en del arbeid i etterkant av kontrollene opp mot transportforetakene, står det i en nyhetsmelding etter kontrollen.

Konklusjonen er at det er «en del ting å ta tak i på dette området».

Powered by Labrador CMS