De gamle Scania-tankvognene skal byttes ut med nye hos Luftforsvaret.
De gamle Scania-tankvognene skal byttes ut med nye hos Luftforsvaret.

Luftforsvaret kjøper 30 nye Scania-er

Etter ca. 30-40 års tjeneste, skal de gamle flyplasstankvognene på Luftforsvarets flystasjoner erstattes i de kommende årene.

Publisert

Forsvarsmateriell signerte kontrakt med Norsk Scania A/S om levering av nye flyplasstankvogner. Dette skjedde under en digital kontrakt-seremoni som ble avsluttet med et digitalt håndtrykk mellom sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Øyvind J. Kvalvik og adm. direktør i Norsk Scania AS, Frode Neteland.

Kontrakten har en total verdi på 150-270 millioner norske kroner. Dette inkluderer i første omgang 30 flytankbiler med tilhørende logistikk og CLS avtale, og i tillegg opsjon på inntil 30 ekstra tankbiler.

De nye bilene blir av typen Scania P460 4x2 og G460 6x4.

- Dette er en fortsettelse av et nærmere 30 år langt - godt og konstruktivt - samarbeid mellom Forsvaret og Scania, som vi er takknemlige for. Det er også gjort en fantastisk jobb av prosjektgruppen i både Norge og Sverige samt påbygger i Finland, sier Frode Neteland, administrerende direktør i Norsk Scania AS.

Sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Øyvind J. Kvalvik, gir et digitalt håndtrykk til administrerende direktør i Norsk Scania AS, Frode Neteland.
Sjef for Forsvarsmateriell landkapasiteter, brigader Øyvind J. Kvalvik, gir et digitalt håndtrykk til administrerende direktør i Norsk Scania AS, Frode Neteland.

- En sikker, enhetlig og tidsriktig tankbilflåte

I 2022 vil de første nye flyplasstankvogner være i drift på Luftforsvarets flystasjoner.

- Målsettingen med anskaffelsen, er å fremskaffe en sikker, enhetlig og tidsriktig tankbilflåte med tilstrekkelig tankings- og avtankingskapasitet til å etterforsyne nasjonale og allierte luftfartøyer med drivstoff i fred, krise og krig. Dette er en viktig leveransekontrakt som gjør at vi er et godt stykke på vei med denne signeringen, sier brigader Øyvind J. Kvalvik, sjef Forsvarsmateriell landkapasiteter.

- Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke alle involverte parter, og samtidig gratulere Norsk Scania AS med kontrakten og ser frem til et godt samarbeid fremover. Vi ser frem til at Forsvaret skal få nye flyplasstankvogner, sier Kvalvik.