Vil ikke ha fire felt og 110 km/t som maks. hastighet.
Vil ikke ha fire felt og 110 km/t som maks. hastighet.

Naturvernere: - Klok nedskalering av motorveiplaner

Ber om nedskalerte veiplaner flere steder.

Publisert

Naturvernforbundet roser Nye Veiers forslag om å bygge ny E6 forbi Ulsberg i Trøndelag som 2-/3-feltsvei langs dagens trasé.

- Det er flott med nye takter fra Nye Veier! Denne løsningen tar betydelig mer hensyn til natur og miljø enn motorveialternativet, sier Pernille Bonnevie Hansen, nestleder i Naturvernforbundet.

Honnør til Nye Veier

Det er parsellen Nedgård-Toset, inkludert Ulsbergkrysset, som nå er på vei mot planavklaring.

Hansen gir honnør til Nye Veier for at de tar de politiske signalene om endret kurs i veipolitikken på alvor.

Ønsker E6 i Trøndelag videre nedskalert

- Men dette er bare en liten del av E6-utbyggingen gjennom Trøndelag. Mange steder er det planlagt gigantiske motorveier gjennom verdifulle og sårbare områder. Jeg utfordrer Nye Veier til også å se på nedskalerte veiløsninger forbi Berkåk, i Soknedal, i Gauldalen, gjennom Innherred og helt til Steinkjer, sier Hansen.

Powered by Labrador CMS