Hos Padøy Transport i Liavegen i Åsane har den gule Bedford-en stått på taket i flere år, men nå må den fjernes.

Politikerne har bestemt at Padøy-lastebilen må ned fra taket

Bedforden har stått på taket hos Padøy Transport i Åsane i sju år med klokke og temp-visning på planet.

I fjor vår kom et vedtak fra Bergen kommune med pålegg om fjerning av lastebilen som har stått på taket siden 2016. Willy Padøy svarte med å søke om å få det godkjent. Den søknaden ble avslått.

Plan- og bygningsetaten argumenterte med at kommunen ikke tillater reklameinnretninger på taket. «Fordelene vil slik vi ser det kun være av privat karakter, mens ulempene vil gjelde flere», skrev fagetaten ifølge BA.no.

Padøy klaget på det vedtaket, og dermed ble opp til de folkevalgte å fatte et endelig vedtak. Politikerne bestemte altså at lastebilen skal fjernes.

- Jeg vil se om det finnes en ankemulighet i denne saken, sier Willy Padøy til BA.no.

Powered by Labrador CMS