I løpet av ca. én uke skal midlertidige bruer erstatte noen få av fagverksbruene som er blitt stengt etter brukollapsen på Tretten. Illustrasjonsbilde av midlertidig bru.

Setter opp erstatningsbruer

Statens vegvesen arbeider med å sette inn midlertidige bruer som erstatning for noen av de 14 fagverksbruene som ble stengt etter brukollapsen i Gudbrandsdalen 15. august.

Publisert

Mandag 15. august kollapset Tretten bru i Øyer kommune i Innlandet. Etter dette ble det bestemt at 14 bruer med liknende konstruksjon skulle holdes stengt til årsaken til kollapsen var funnet.

Nå skal altså Vegvesenet sette opp midlertidige bruer ved noen få av disse. Dette gjelder de stedene der stengningen har størst konsekvenser for trafikkavviklingen i området.

Her er stedene

- Vi jobber med å få etablert midlertidige bruer på de mest trafikkerte veiene, og der det er dårligst omkjøringsmuligheter. Det gjelder Tveit bru på E16 i Vang i Valdres og Moumbekken bru på riksvei 22 i Fredrikstad, sier avdelingsdirektør Cato Løkken i Statens vegvesen.

- Vi undersøker også muligheten for å sette inn ei midlertidig bru for Norsenga bru på E16 i Kongsvinger, men på grunn av lengden på brua og jernbanen som går under, er dette et mer komplisert prosjekt, sier han.

Forberedelser til montering av de midlertidige bruene pågår, og bruene er forventet å være på plass i løpet av ca. ei ukes tid. Det er Statens vegvesens nasjonale bruberedskap som leverer de midlertidige bruene.

De midlertidige bruene vil ha samme bæreevne som permanente bruer, men være smalere og dermed få noe redusert fremkommelighet.

Usikkert hvor lenge bruene holdes stengt

- Arbeidet med å finne årsaken til at Tretten bru kollapset kan ta tid, og det er usikkert hvor lenge vi må holde de 14 bruene stengt, sier Cato Løkken.

Han har stor forståelse for at stengingen av bruene oppleves som en ulempe for både privatbilister og næringstransportører, og at de gjerne vil vite når bruene åpner igjen. Han ber imidlertid om forståelse for at arbeidet med å finne årsaken til kollapsen må gjøres grundig og kan ta tid.

Tillatt for gående og syklende

De 14 bruene er stengt for kjøretøy, men er åpne for gående og syklende, opplyser Statens vegvesen.

Powered by Labrador CMS