Allerede før ferien kan lastebiler få bruke kollektivfeltene på enkelte strekninger rundt Oslo.

Slipper lastebilene til i kollektivfeltet

Statens vegvesen vil bedre fremkommeligheten rundt Oslo, og lar lastebiler få kjøre i kollektivfeltene på enkelte strekninger i Oslo

Publisert Sist oppdatert

– Vi jobber nå med å etablere et tungtrafikkfelt. Det vil si at vogntog over 7,5 tonn vil få tilgang til kollektivfeltet. Dette feltet blir da hetende tungtrafikkfelt, sier prosjektleder Halvard Gavelstad i Statens vegvesen til VG.

De første strekningene som er aktuelle er på E6 nordfra og sørfra inn til Oslo. Nordfra, fra Hvam til Tangerud, og sørfra, fra bygrensen til Klemetsrud. Her er det i dag kollektivfelt, men ganske liten busstrafikk. 

Tiltaket vil etter planen gjennomføres allerede før ferien. 

– Det vil gi en positiv effekt på kapasiteten på veisystemet. Det vil bedre fremkommeligheten for næringstrafikken og det er et viktig poeng. Dessuten vil det også bli bedre fremkommelighet for den «vanlige» trafikken, sier prosjektlederen.

Tiltakene kommer etter at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene rundt Oslo i begynnelsen av mai. Det har ført til lengre køer inn og ut av hovedstaden, kanskje spesielt på E18 vestfra. Her kan det være aktuelt å etablere et tungtrafikkfelt fra Asker mot Sandvika. Det vil i så fall skje så raskt som mulig etter ferien.

NLF og NHO fornøyde

Både Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og NHO Logistikk og Transport er glad for tiltaket. 

– Dette er noe vi har arbeidet for lenge og det er en stor seier for våre medlemsbedrifter som i dag står i lange køer når de skal til, fra eller forbi Oslo. Vi mener varetransport er samfunnskritisk infrastruktur som hører hjemme i kollektivfeltet, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Knut Gravråk.

Han understreker at samfunnet er helt avhengig av lastebilen for å gå rundt.

– Når lastebilene nå får tilgang til kollektivfeltet, er det en vinn-vinn-situasjon der trafikkflyten blir bedre for alle, samtidig som varene kommer mer effektivt fram, sier Gravråk.

– Vi mottar stadig henvendelser fra frustrerte medlemsbedrifter som opplever store utfordringer med trafikkbildet inn mot Oslo. Det er allment kjent at kø koster samfunnet gjennom både utslipp, ulykker, støy og veislitasje. Yrkessjåførene har i tillegg et tidsskjema de skal forholde seg til; forsinkelser fører til at man ikke rekker neste etappe, som en båtavgang eller vareleveranse innen et gitt tidsrom, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

Han peker videre på at følgene av dette gjør at kjøre- og hviletidsbestemmelser blir utfordrende å overholde, og at stress over lang tid gir et dårlig arbeidsmiljø og grobunn for helseskader.

– Vi er svært fornøyde med at Statens vegvesen nå ønsker å prioritere nyttetrafikken og sikre fremkommeligheten for varetransporten så godt det lar seg gjøre.

Lavere totalttrafikk

I forbindelse med stengingen av kollektivfeltet for el-biler, har totaltrafikken gått ned, mens punktligheten til bussene har gått opp. Sånn sett har tiltakene virket etter planen. 

Samlet sett har Vegvesenet registrert en trafikkreduksjon på snaut 11 000 biler vestfra, 2000 nordfra og 3000 sørfra per gjennomsnittsdøgn.

Powered by Labrador CMS