HVERDAGEN: Etter at Johan Varis fikk sin el-Scania har han stort sett hatt 45 minutters-hvilen på Svinesundparken. I løpet av den tiden får han ladet mellom 40 og 45 prosent.
HVERDAGEN: Etter at Johan Varis fikk sin el-Scania har han stort sett hatt 45 minutters-hvilen på Svinesundparken. I løpet av den tiden får han ladet mellom 40 og 45 prosent.

Snart er alt på batteri

VESTBY-HALDEN: Asko Øst på Vestby har sju batterielektriske distribusjonsbiler. I løpet av høsten skal det øke til 20 i tillegg til at deres underleverandør Bring får 15.

Publisert Sist oppdatert

Når antallet elektriske kjøretøy skal utvides så mye krever det mye ekstra planlegging og organisering både av lengden på ruter, hvor det er mulig å lade underveis og kapasitet på ladere hjemme på terminalen.

Asko Øst på Vestby skal i nær fremtid gå over til å bare levere til horeca-kunder. Det betyr proffkunder som restauranter, institusjoner, kantiner og storkjøkken. Området de skal levere i strekker seg til Minnesund og Norefjell i nord til svenskegrensa i øst og Kragerø i sør.

Høstet erfaringer

Asko Øst fikk sin aller første batterielektriske Scania distribusjonsbil i oktober i fjor. Det var sjåfører som både var motiverte og hadde lyst til å prøve som fikk de første bilene. Deres erfaringer har vært viktige når det settes virkelig fart i den batterielektriske utrullingen til høsten.

LEVERING: I den optimale verden ville Johan Varis ladet etter han hadde levert i Halden sentrum. Men trange ladeplasser gjør at det enkleste blir å lade på vei inn til byen.
LEVERING: I den optimale verden ville Johan Varis ladet etter han hadde levert i Halden sentrum. Men trange ladeplasser gjør at det enkleste blir å lade på vei inn til byen.

Asko Øst har i snitt 140 avganger fra Vestby om dagen. I dag har de 110 biler i drift, men det skal reduseres med 20 når dagligvarekundene overføres til den nye avdelingen i Sande. Kjennetegnet for rutene til horeca-kunder er at det er mange leveringer per tur. 14–15 stopp er ikke uvanlig.

I Askos bruk fra Vestby har den praktiske rekkevidden på bilene vist seg å ligge på rundt 17 mil. Det dekker alle rutene som går inn til Oslo. Utfordringene har vist seg langs rutene som går langs svenskegrensen, og der hvor hastigheten langs landeveien er helt opp mot makshastigheten på bilene.

Lader underveis

Johan Varis var den andre sjåføren hos Asko Øst som tok i bruk batterielektriske Scaniaen hos Asko Øst. På sine lengste ruter kjører han opp 25 mil. Det er antagelig de lengste rutene det brukes batterielektriske lastebiler i Norge i dag. Da blir batterikapasiteten i korteste laget.

Rutene til Asko Øst er dynamiske og planlegges fra dag til dag. Runden fra Vestby, til Fredrikstad via Ullerøy til Halden og Aremark er en av de lengste.

Ikke optimalt

Derfor må han lade underveis på disse turene. Det er to faktorer som kompliserer ladingen. For det første må det være fysisk plass til å parkere lastebilen. For det andre må hurtigladeren levere minst 150 kWh i spenning.

Derfor blir Svinesundparken den enkleste løsningen for å få ladet. Ulempen er at det er litt tidlig på ruten med tanke på å ta kjøre- og hviletidspausen.

Lader fra 50

– Som regel har jeg brukt 50 prosent når jeg stopper for å lade. Ved å lade i 40–45 min er jeg tilbake på 90 prosent, og da holder det tilbake i tillegg til en liten nødbuffer, sier Varis. Han er innom laderen på Svinesundparken fire av fem dager i uka.

SPENTE: Kai Amund Sletholen (t.v.) og Simen Fearnley i Asko Øst har sju elbiler men skal utvide til 20 i løpet av høsten.
SPENTE: Kai Amund Sletholen (t.v.) og Simen Fearnley i Asko Øst har sju elbiler men skal utvide til 20 i løpet av høsten.

I sin tid var han også den første sjåføren hos Asko på Vestby som begynte å kjøre med lastebil med bioetanol.

Ser på løsninger

– Vi har sett på mange løsninger når det gjelder lading. Utfordringen vår er rutene som er veldig dynamiske. Det gjør at vi ikke vet eksakt hvilke kunder vi skal innom fra dag til dag, sier Simen Fearnley, transportsjef i Asko Øst.

De har vurdert å plassere ut egne boostere som lades sakte, men kan levere strømmen raskt til lastebilen. Utfordringen er både areal der disse eventuelt skulle vært plassert ut og tilgangen på nok strøm.

Lader hjemme

Derfor vil Asko Øst bruke lading på egen base. De har nå 10 ladeporter, men har byggearbeider i gang for å få ytterligere 18. Disse blir både på lasteportene og ute på parkeringsplassen.

MER STRØM: Asko Øst er i gang med bygging av 18 nye ladepunkter i tillegg til de 10 de allerede har for sine elbiler på Vestby.
MER STRØM: Asko Øst er i gang med bygging av 18 nye ladepunkter i tillegg til de 10 de allerede har for sine elbiler på Vestby.

– Utfordringen vår er at det ikke er mer tilgjengelig strøm i nettet her på Vestby. Vi tar nå beslag i det som finnes av kapasitet her i området, sier distribusjonssjef Kai Amund Sletholen.

Gode erfaringer

– Vi har vært veldig godt fornøyd med de elbilene vi har fått. Vi var veldig spente da de kom, men det har gått veldig bra selv om det har vært noen barnesykdommer i oppstarten, sier Sletholen.

17 MIL: I Asko Øst sin bruk har de elektriske Scania-ene vist seg å gå 17 mil uten lading. Kjølemaskinen må ta litt av skylden for redusert rekkevidde.
17 MIL: I Asko Øst sin bruk har de elektriske Scania-ene vist seg å gå 17 mil uten lading. Kjølemaskinen må ta litt av skylden for redusert rekkevidde.

I sjåførkorpset var det en del skepsis da de første elbilene kom. Noen har etter hvert prøvd, og de aller fleste har blitt fornøyde. Og en god del av de som fortsatt kjører på diesel lurer stadig på når de får elbil.

– Tilbakemeldingene er at elbilene er veldig gode å kjøre. Særlig inne i byen og i lave hastigheter. Det er særlig at det er å stille sjåførene er godt fornøyde med, sier Simen Fearnley.

Fortsatt en vei

Askos eget mål er å ha nullutslipp i 2026. Det er bare fire år frem i tid, og innen den tid må det komme løsninger som også gjør at Asko kan kjøre sine lengste ruter som er opp til Haukeli.

Alle elbilene som er levert til Asko Øst er L-serier med lav hytte og treakslinger. Bilene har faste skap med 18 palleplasser og to-temperatur kjølemaskin.

– Vi har ikke alle svarene på hvordan vi skal løse alle ruter utfordringer på lading enda. Det kommer helt sikkert mange nye løsninger i tiden som kommer, og vi må bruke det som trengs for å løse våre oppgaver, sier Kai Amund Sletholen.

Powered by Labrador CMS