Fra venstre: Arild Netland (Norsk Scania), Frode Neteland (Norsk Scania), Kjell Arild Egeland (Stangeland maskin), Terje Stangeland (Trucknor Rogaland), Ståle Jensen (Trucknor Rogaland), Tore Oftedal (Crane Norway), Bjørn Røstad (SR-Group), Helge Hinna (SR-Group), Olav Stangeland (Stangelandgruppen) og Birger Lea (Crane Norway).
Fra venstre: Arild Netland (Norsk Scania), Frode Neteland (Norsk Scania), Kjell Arild Egeland (Stangeland maskin), Terje Stangeland (Trucknor Rogaland), Ståle Jensen (Trucknor Rogaland), Tore Oftedal (Crane Norway), Bjørn Røstad (SR-Group), Helge Hinna (SR-Group), Olav Stangeland (Stangelandgruppen) og Birger Lea (Crane Norway).

Stangeland har inngått store kontrakter med Volvo og Scania

Storkontrakter og kjøp av kjøretøy for 100 millioner kroner årlig.

Publisert Sist oppdatert

Stangelandgruppen inngår storkontrakter på tunge kjøretøy, og vil i årene framover fornye materiell for 100 millioner kroner årlig. Konsernet vil sikre seg markedets mest moderne, effektive og miljøvennlige bilpark, og være i front når storbilene for alvor tar steget over til mer miljøvennlige og bærekraftige alternativer.

- Målsettingen er å være en ledende aktør innen våre satsingsområder, både når det gjelder miljø, drivstoff forbruk, driftskostnader, effektivitet og til enhver tid den mest moderne arbeidsplass for sjåførene. Det bekrefter vi gjennom disse kontraktene, som ytterligere styrker vår posisjon, sier konsernsjef Olav Stangeland i Stangelandgruppen.

Volvo og Scania

Konsernet inngår rammeavtaler med to av de største aktørene i storbilmarkedet, Scania og Volvo. Avtalene kan komme til å omfatte kjøp av vel 70 kjøretøy årlig, fordelt på ulike selskaper i gruppen. Det vil si Stangeland Maskin AS, Crane Norway Group AS, SR Group AS, Rogaland Gjenvinning AS, Kolnes Maskin AS og Birkeland AS med flere underselskaper.

- Avtalen gir oss en forutsigbarhet som er viktig, det sikrer oss en levering og det er enkelt og greit for oss å bestille, sier Bjørn Røstad hos SR Group AS.

Kjøretøyene det er snakk om, er eksempelvis dumperbiler 6x4 – 8x4 – 6x6, trekkvogner, krokbiler, kranbiler og containerbiler for virksomhetene som i dag disponerer til sammen ca. 450 kjøretøy.

Signering med god stemning. Fremme fra venstre: Olav Stangeland sammen med Bjørn Røstad i SR-Group. Bak fra venstre: Birger Lea (driftssjef i Crane Norway Vest), Frode Neteland (administrerende direktør i Norsk Scania), Arild Netland (Norsk Scania) og Terje Stangeland (Trucknor Rogaland).
Signering med god stemning. Fremme fra venstre: Olav Stangeland sammen med Bjørn Røstad i SR-Group. Bak fra venstre: Birger Lea (driftssjef i Crane Norway Vest), Frode Neteland (administrerende direktør i Norsk Scania), Arild Netland (Norsk Scania) og Terje Stangeland (Trucknor Rogaland).

- Forutsigbarhet i forhold til kjøp og drift, service og reparasjon er viktig. Vi er opptatt av et godt samarbeid med leverandørene som gir oss prioritet på service og verksted, slik at bilene har minst mulig nedetid, sier maskin- og transportsjef Kjell Arild Egeland hos Stangeland.

- For oss i Crane Norway som har nedslagsfelt over hele Norge, gir avtalen oss tilgjengelig landsdekkende service som igjen gir våre kunder forutsigbarhet og en trygg samarbeidspartner, sier Birger Lea, driftssjef i Crane Norway Vest.

Utskifting av biler og opplæring av sjåfører

- Årlig kjøp av nye kjøretøy, betyr at gruppen løpende faser ut brukt materiell. Det skjer typisk etter 6 - 8 års bruk. Det gjøres hele tiden en totalvurdering av bilparken slik at vi til enhver tid har det mest moderne utstyret som er tilgjengelig, forteller Egeland.

Samarbeidet med Scania og Volvo, betyr at Stangeland vil være tett på utviklingen i storbilbransjen. Det handler ikke minst om miljø, bærekraft og forbruk av drivstoff:

- Vi jobber hele tiden med disse utfordringene, og blir også målt på dem hos våre kunder. En del av samarbeidet med Scania og Volvo betyr også opplæring av våre sjåfører slik at de til enhver tid utnytter kjøretøyenes teknologi mest mulig optimalt, sier Kjell Arild Egeland.

Fornøyde lastebil-leverandører

For Arild Netland i Norsk Scania er avtalen med Stangelandgruppen meget viktig.

- Her snakker vi om en bransjeledende aktør. Stangelandgruppen er opptatt av å ha det beste, både når det gjelder miljø, teknologi og effektivitet, og er et forbilde i bransjen, sier Netland som foretrekker å kalle rammeavtalen for en samarbeidsavtale.

Viktig er også avtalen for Trucknor Rogaland, på vegne av Volvo.

- For oss betyr dette mye, både når det gjelder nybilsalg og ettermarked. Å standardisere samarbeidet gir forutsigbarhet, og gjør partnerskapet vårt både enklere og bedre, sier Trucknors Ståle Jensen.

Powered by Labrador CMS