I Østfold og Follo er det Mesta som tar seg av vårrengjøringa, på oppdrag fra Statens vegvesen.

Starter vårrengjøring av hovedveinettet

Statens vegvesen starter den årlige vårrengjøringa av europa- og riksveiene i Østfold og Follo denne uka.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesens driftsentreprenør, Mesta, gjør en grundig jobb under vårrengjøringa. De feier, vasker og spyler veibane, gang- og sykkelveier, rekkverk, skilt, leskur og signalanlegg – med andre ord hele riksveinettet og alle installasjonene langs veien. I tillegg plukker de søppel og tømmer sandfang. Det blir rent og pent, og når veistøvet fjernes, blir også luftkvaliteten bedre.

Nattarbeid når det er mindre trafikk

Rengjøringsarbeidet på både kjøreveier og gang- og sykkelveier starter i hovedsak ved 21-tida og er ferdig før kl. 06.00 morgenen etter. Unntaket er E18 Mysen-Ørje, der driftsentreprenøren jobber mellom kl. 09 og 14.

Samtidig med rengjøringa gjør mannskapene en del inspeksjoner og mindre reparasjoner og utbedringer på gjerder, skilt med mer.

– Vår driftsentreprenør jobber i hovedsak om kvelden og natta når trafikken er lav og ikke berører så mange bilister. Da er det også tryggere for mannskapene å jobbe på veiene, sier byggeleder Kim Eirik Kongshaug i Statens vegvesen.

Han ber trafikantene ta hensyn til arbeiderne, kjøre forsiktig og respektere sperringer.

Nattestenging

E6 Årum-Lekvoll blir helt stengt for vårrengjøring natt til 14. april. E18 mellom Oslo og Vintebro blir helt stengt for vårrengjøring natt til 17. og 18. april. Det blir skiltet omkjøring.

Powered by Labrador CMS