HER KAN DET KOMME SKRED: Kartet er sendt ut fra NVE torsdag 1. februar.
HER KAN DET KOMME SKRED: Kartet er sendt ut fra NVE torsdag 1. februar.

Stor fare for skred i Norge

FREDAG 2. FEBRUAR: Med store værmessige utfordringer i Norge, advarer NVE om stor skredfare flere steder i landet fredag 2. februar.

Publisert

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har oppjustert farevareslene for snøskred, flom og jord-, sørpe- og flomskred i store deler av Vestlandet og Midt-Norge. Det er også fortsatt stor fare for snøskred i Nord-Norge.

Stor skredfare

NVE har oppdatert området for rødt snøskredvarsel.

– Vi forventer at det kan gå mange snøskred i alle fjellområder i Sør-Norge, nord i Trøndelag og sør i Nordland. Hvor mange og hvor store skredene blir er hovedsakelig styrt av hvor mye nysnø som ligger i terrenget før mildværet setter inn, sier vaktleder i snøskredvarslingen i NVE Solveig Kosberg

Jord- og sørpeskred

NVE har også ute et oransje farevarsel for jordskred, sørpeskred for Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og deler av Rogaland og Innlandet. Oransje nivå er en alvorlig situasjon og kan føre til skader på veier og bebyggelse.

– Mye regn kombinert med kraftig snøsmelting høyt til fjell gjør at vi har oppjustert vårt varsel for jordskred, sørpeskred og flomskred til oransje nivå. Det betyr at vi venter at det kan gå flere skred og at utsatte bebyggelser og infrastrukturer kan være berørt. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring, sier jordskredvakt i NVE Graziella Devoli.

Flomvarsel på gult nivå i Vestland

Det er tele i bakken og is i elver- og bekkeløp mange steder. Det vil hindre regnet fra å trenge ned i bakken og kan føre til overvann og lokale oversvømmelser. Mer vann i elver og innsjøer kan brekke opp isen og føre den nedover vassdraget.

– Vi anbefaler at kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til benytter tiden før regnet kommer til å åpne opp tette stikkrenner, kumlokk og andre vannveier for snø og is, sier flomvakt i NVE Thomas Væringstad

NVE oppfordrer kommuner, beredskapsaktører og innbyggere som bor utsatt til om å gjøre forebyggende tiltak. I områder med høy skredfare er det viktig å holde seg unna skredterreng, og være oppmerksom på at sørpeskred kan gå i relativt slakt terreng.

Powered by Labrador CMS