Slik blir den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen, når den står ferdig i 2024.
Slik blir den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen, når den står ferdig i 2024.

- Terminalene skal være nærmest utslippsfrie innen 2025

Nå tar Bane Nor grønne grep på godsterminalene i landet: All flytting, lasting og lossing av godsvogner inne på terminalene skal skje utslippsfritt i nær fremtid.

Publisert Sist oppdatert

- Målet er at driften av terminalene i Oslo, Bodø, Fauske, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Trondheim, Åndalsnes, Bergen, Sandnes, Kristiansand, Drammen og Fredrikstad skal være nærmest utslippsfrie innen 2025, skriver Bane Nor i en pressemelding.

Hvert år slippes det ut omtrent femti millioner tonn karbondioksid i Norge. Av disse relateres 0,1 prosent til jernbanen. Selv om godstransport på tog er miljøvennlig, så vil Bane Nor gjøre det enda bedre - med «grønne terminaler».

- Gods på bane er en avgjørende faktor for å nå de ambisiøse klimamålene som defineres i Parisavtalen. Et godstog kan frakte like mye som 20-30 lastebiler, sier Oskar Stenstrøm, godsdirektør i Bane Nor.

Grønne grep på godsterminalene

Oskar Stenstrøm er godsdirektør i Bane Nor.
Oskar Stenstrøm er godsdirektør i Bane Nor.

Bane Nor satser tungt på å øke godstransporten på tog, en satsing som støttes i den nasjonale transportplanen for de neste elleve årene.

Et av tiltakene er å ta i bruk lengre og tyngre tog, som øker effektiviteten og kapasiteten. Et annet er å legge om til miljøvennligere godsterminaler.

På godsterminalene i Norge, skal Bane Nor legge til rette for ladepunkter til elektriske trucker og Reach Stackers, som løfter store containere, og installere strøm til thermo-aggregater, for matvarer som krever kjøling.

Godsselskapet Onrail, som kjører mellom Oslo og Åndalsnes, ønsker initiativet fra Bane NOR velkommen.

- Som togselskap er vi motivert av et miljøengasjement og stadig på søk etter innovasjoner som reduserer klimaavtrykket. Vi er glade for at Bane Nor er på offensiven og vil gjøre godsterminalene utslippsfrie. Planen vår er å bidra til at hele reiseveien fra A til Å blir grønn. Det vil si at toget skal spille hovedrollen, mens elektriske trucker på terminalene og hydrogenlastebiler til og fra jernbanen kompletterer den grønne godsreisen, sier daglig leder Henning Aandal i Onrail.

Selskapet har investert i nye stortrucker. Disse byttes ut med elektriske stortrucker når Bane Nor etablerer ladepunkter om noen år.

Fremtidens godsterminal

På strekninger hvor tog kjører på strøm i dag er det planer om å bygge kontaktledning videre inn til godsterminalene, slik at godsoperatørene kan få skiftet inn godstoget med et elektrisk linjelokomotiv.

– Vi har en tydelig visjon om å legge om til grønn drift på godsterminalene våre innen 2025. Vi jobber her og nå for at terminalene skal være utslippsfrie. Vi ligger veldig godt an på godsterminalen Ganddal i Sandnes, og i 2024 ferdigstiller vi den nye utslippsfrie godsterminalen på Nygårdstangen i Bergen, sier Stenstrøm.

På disse terminalene vil nye og lengre spor gi plass til lengre godstog, alle spor vil være elektriske og det legges til rette for ladepunkter til trucker og Reach Stackers og strøm til thermo-aggregater. Dermed kan all flytting og lasting/lossing av godsvogner inne på terminalen skje helt utslippsfritt. Den grønne terminalen skal også benytte seg av energi fra fjernvarme og solceller, samt ha elektrisk løfteutstyr. I tillegg utvikler Bane NOR såkalte «city hubs», der varer kan distribueres fra toget og ut til mottaker med utslippsfrie distribusjonsløsninger.

Powered by Labrador CMS