FULLSKALA: Q-Econic el-bil med el-avfallshåndtering. Bilen tømte 900 beholdere og kjørte 80 km i snitt hver dag. Foto: Quantron
FULLSKALA: Q-Econic el-bil med el-avfallshåndtering. Bilen tømte 900 beholdere og kjørte 80 km i snitt hver dag. Foto: Quantron

Test av avfallsbil på batteri

BIL OG PÅBYGG: I to uker ble det kjørt fullskala test av en bil for innhenting av avfall, på batteridrift.

Publisert Sist oppdatert

Testen ble kjørt i den tyske byen Ulm i Tyskland i en to ukers periode. Bilen, kalt Q-Econic, er helelektrisk med batterielektrisk teknologi levert fra det tyske selskapet Quantron, og både bil og selve avfallshåndteringen ble utført elektrisk. Selskapet har spesialisert seg på å elektrifisere «den tyngre delen» av bil- og maskinindustrien, og er i så måte verdt å merke seg for mange i A&Ts leserkrets.

De åpenbare gevinstene er mye mindre støy og null utslipp av eksos. Dette har stor verdi i en by med mange mennesker som bor tett, og i tillegg selvsagt for de som kjører bilen eller håndterer avfallet.

Området Q-Econic ble benyttet i har 130.000 innbyggere. Q-Econic ble benyttet til å tømme 900 avfallsbeholdere, og bilen kjørte i snitt 80 km, pr. dag. Det er altså ikke de voldsomme distansene for denne type kjøring.