Oversiktsbilde av rasstrekningen på fylkesvei 98 Steinvika i Finnmark.
Oversiktsbilde av rasstrekningen på fylkesvei 98 Steinvika i Finnmark.

Veien forsvant

Søndag 18. april tok et jordskred med seg rundt 250 meter av fylkesvei 98 ved Steinvik i Tana. Raset gikk 500 meter ut i havet.

Publisert

Området er sikret og geoteknikere fra Troms og Finnmark fylkeskommune og Statens vegvesen er på stedet for å gjøre undersøkelser. Det skal grunnbores i rasområdet de neste dagene.

Måling og skanning av havbunnen er avsluttet, samt dronemåling av rasområdet. Dette er oversendt geoteknikerne. Når også boreprøvene er klare, vil det ta en til to uker å analysere hvor stabile massene er. Arbeidet videre er avhengig av disse funnene.

Troms og Finnmark fylkeskommune har et aktivt prosjekt på stedet, veistrekningen som ble tatt av skredet skulle erstattes av ny vei. Sprengningsarbeidet som pågikk i tidsrommet før raset var knyttet til den nye veien som vil ligge i overkant av eksisterende vei.

Det ble gjennomført en stor sprengning på stedet, i forbindelse med veibyggingen, et halvt døgn før raset gikk.

Anbefalt omkjøring er via E6. Oppdatert status for veien finner du alltid på 175.no.