Dersom en container er plombert, kan avsender ilegges hele eller deler av et eventuelt overlastgebyr.

Nå får speditørene overlastgebyr

Fram til nå er det lastebileiere som er blitt straffet for overlast av veimyndighetene. Nå kan avsender få regningen.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Fra 1. januar er det innført nye bestemmelser i Forskrift om gebyr for overlasting. Endringen gjør at ansvaret for overlast kan legges på avsenderen i visse tilfeller. Tidligere har overlastgebyr bare blitt ilagt transportør, og det er også hovedregelen fortsatt. Unntaket er om containeren er låst eller plombert.

«Hele eller deler av overlastgebyret ilegges avsenderen av containeren ved transport av containere der vekten overstiger det som er angitt i erklæringen etter § 4a og containeren er plombert eller på annen måte har vært låst under hele transporten», heter det i den nye formuleringen.

Avsenders ansvar gjelder altså bare dersom sjåføren ikke har hatt anledning til å kontrollere innholdet i containeren. Hvis containeren ikke er låst eller plombert, gjelder ikke avsenderansvaret.

Avsenderen av en container skal utstede en erklæring til transportøren som tydelig angir avsenders navn, adresse og signatur, samt containerens vekt uten last. Hvis det ikke er noe dokument, vil det ikke være et avsenderansvar i henhold til dette regelverket. Således må sjåføren påse at han får med seg dokumentet.

Powered by Labrador CMS