De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.
De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt.

NCC-prosjekt blir ett år forsinket

Vanskelige grunnforhold, i form av en høytliggende bekk og alunskifer, tillegges en stor del av skylden for at Nye Jordan Amfi blir betydelig forsinket.

Publisert Sist oppdatert

Nye Jordal Amfi vil stå klar til seriestart i september 2019, ett år etter planlagt ferdigstillelse. Årsaken er at grunnarbeidene til Oslos nye hovedarena for ishockey er mer kompliserte enn først antatt. Prosjektet jobber fremdeles innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt av bystyret, opplyser Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (kommunalt foretak) som er byggherre.

- Kompliserte grunnarbeider gjør at nye Jordal Amfi vil stå ferdig først til seriestart høsten 2019. Vi har stor forståelse for at mange vil bli skuffet over at det tar lenger tid å bygge hallen enn forventet. Vi bygger for brukerne, og vi vet at mange gleder seg til ny hall står klar, sier direktør i Kultur- og idrettsbygg, Eli Grimsby i en melding. 

Alunskifer og høytliggende bekk

De kompliserte grunnarbeidene skyldes i hovedsak at Hovinbekken, som ledes i kulvert under det nordøstre hjørnet av hallen, ligger høyere enn antatt. Deler av Hovinbekken skal åpnes og løftes frem i dagen som en del av nye Jordal Park, samtidig som kulverten skal opprettholdes slik den er i dag.

- Det er derfor nødvendig å sikre og forsterke kulverten. Dette er et komplisert og tidkrevende arbeid, og som vi nå er i full gang med å utføre, sier Grimsby.

Fakta Nye Jordal Amfi

  • Byggherre: Kultur- og idrettsbygg Oslo KF
  • Entreprenør: NCC Norge AS
  • Arkitekt: Hille Melbye
  • Bruttoareal: Ca. 13 000 kvm
  • Bruksareal: Ca. 11 550 kvm 
  • Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser
  • Antall tribunerader: 22
  • Antall plan: 4 stk. (de to øverste kan stenges av ved mindre arrangementer)
  • Miljø: Moderne prosessanlegg som reduserer energiforbruket til en tredel av dagens forbruk. Grønt tak med solcellepanel. Passivhusstandard. Fossilfri anleggsplass.
  • Planlagt ferdigstillelse: September 2019

I tillegg til de utfordringer Hovinbekkens beliggenhet har medført, har byggearbeidet også synliggjort mer kompliserte grunnforhold ved at det er påvist større mengder alunskifer og syredannende bergarter.

- Både kulverten og kompliserte grunnforhold er beskrevet og vurdert som risikomomenter i vårt forprosjekt, men det var først etter at den gamle hallen ble fjernet at det var mulig å slå fast omfanget. Vårt fokus nå er å gjennomføre arbeidene slik at hallen kan åpnes til sesongstart 2019 innenfor bystyrets vedtatte kostnadsramme, sier Grimsby.

Minimerer ulempene for naboene

Arbeidene er nå godt i gang og det er full aktivitet på byggetomten der Oslos nye hovedarena for ishockey skal ligge.

- Byggeplassen har beboere tett inntil seg, og for oss er det svært viktig å ivareta sikkerheten og kunne gjennomføre byggearbeidene på en trygg og god måte. Vi er opptatt av å ha en god dialog med naboene, og vil arbeide for å minimere ulempene i byggeperioden, sier Grimsby.

I dag spiller VIF Hockey Elite hjemmekampene sine i Furuset Forum og har treningsfasiliteter i Ungdomshallen på Jordal. VIF Hockey Bredde trener og spiller kamper i Ungdomshallen samt i den midlertidige ishallen som er oppført på Jordal. Også VIF Trolls og øvrige brukere av idrettsanleggene på Jordal blir berørt av forsinkelsen.

- Etter at vi nå har mottatt informasjon om forsinkelsen, vil vi gå i dialog med brukerne for å finne gode, midlertidige løsninger og så langt som mulig minimere ulempene i den utvidede byggeperioden, sier direktør Gerd Robsahm Kjørven i Bymiljøetaten.

Arena for elite og bredde

Nye Jordal Amfi skal, i likhet med den gamle hallen som nå er revet, være en ishall for både elite- og breddeidretten. Hallen skal utformes med arealer for publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

Nye Jordal Amfi vil ha et bruksareal på rundt 11.500 kvadratmeter og ha plass til ca. 5500 publikummere.