Sterkere sammen

Bedriftene SL Stenlegging AS og Entex AS ingeniør- og entreprenørforretning skal slås sammen.

Publisert Sist oppdatert

Det nye selskapet vil hete SL-Entex AS og være aktivt fra 1. Januar 2018.

Entex er et forholdsvis ungt selskap og drives i dag av to eiere som har erfaring med komplekse infrastrukturarbeider i Osloregionen. Et lite utvalg fra referanselisten er; buffersonen på Sjursøya, Hasleveien 10 og Utblokking av vannledninger ved Ullevål for Oslo Kommune.

SL Stenlegging AS er et anleggsgartnerfirma etablert i 1993. Selskapet leverer komplett utomhusarbeid. Selskapet har levert komplett utomhusarbeid på eksempelvis Jernbanetorget, Høvik og Lysaker stasjon, Høvik skole, Carl Berners Plass og Nordbyveien.

Årsaken til sammenslåingen er enkel: En levering av både grunnarbeid og anleggsgartnertjenester vil sikre en mer rasjonell drift fra start til slutt i prosjektet.

- Å komme først inn i et prosjekt for så å kombinere og utføre utomhusarbeid, kan ikke bli annet enn en suksess. Vi vil bruke høsten på å etablere et godt, integrert selskap, sier Bjørnar Iversen, daglig leder i SL Stenlegging AS. Bjørnar Iversen vil også bli daglig leder for SL-Entex AS. Ny logo og hjemmeside er under utarbeidelse.

SL Stenlegging AS og Entex AS er allerede i gang med flere samarbeidsprosjekter, slik som opparbeidelse av Askim gågate og fortau langs Fledsbergveien i Våler, i tillegg til prosjektet «Yes Heim» for Peab på Kløfta samt samarbeidet om rammeavtale med Omsorgsbygg Oslo KF.