RISE-GRUPPEN: Dette selskapet tar seg av alt som har med entreprenørvirksomheten å gjøre.
RISE-GRUPPEN: Dette selskapet tar seg av alt som har med entreprenørvirksomheten å gjøre.

Risa splittes opp

Risa splittes opp slik at det blir tre selvstendige og frittstående konsern.

Publisert Sist oppdatert

I 2016 ble Lodevolden AS etablert som et konsern for kapital og finans. Det var første skritt. Nå deles også resten av Risa-gruppen i to, slik at det etableres ett konsern for driftsselskapene og ett for eiendomsselskapene.

Risa-gruppen

Dette blir navnet på Risa-selskapet som tar seg av den tradisjonelle kjernevirksomheten, altså anleggsvirksomhet. Petter Eiken kommer inn som ny styreformann i dette selskapet. Eiken har erfaring fra både offentlig og privat virksomhet, har erfaring fra konsernledelsen i Veidekke og han har vært adm. direktør i Skanska. Eiken er nå konserndirektør i Bane Nor. Ingrid Therese Tjøsvold kommer også inn i styret i Risa-gruppen. Hun er adm. direktør i RenoNorden, og har tidligere blant annet vært adm. direktør i Mesta Drift. Både Eiken og Tjøsvold går også inn i styrene i datterselskapene Risa AS og Risa Service AS.

Risa Eiendom

Dette blir navnet på eiendomsselskapet i Risa-systemet. Hit legges alle engasjement der Risa er hel- eller deleier i bygg og eiendom. Satsingen skal utvikles gjennom spissing av eiendomsengasjementet og rekruttering av nødvendig kompetanse.

Lodevolden AS

Som et ledd i omleggingen skal Lodevolden rendyrkes som et eget konsern for å forvalte Risas kapitalinteresser.

- Vi gjør disse endringene for å sikre god robusthet. Risa-selskapene har mange muligheter, samtidig er markedene krevende. Med gode strukturer skal vi utnytte mulighetene til det beste for både de ansatte og eier, sier Risa-eier Bjørn Risa.

Alle selskapene vil fortsatt være hel-eid av Risa-familien. Risa-gruppen hadde i 2016 en omsetning på 1,5 milliarder kroner og et resultat på 183 millioner kroner.