Cathrine Botnevik har vært byggeleder for delprosjektet fv. 563 Strømsnes–Hop i Askøypakken, og er nå ansatt som ny prosjektleder. Her på befaring til Mølledalen på det kommende Strømsnes-prosjektet.
Cathrine Botnevik har vært byggeleder for delprosjektet fv. 563 Strømsnes–Hop i Askøypakken, og er nå ansatt som ny prosjektleder. Her på befaring til Mølledalen på det kommende Strømsnes-prosjektet.

Cathrine Botnevik ny prosjektleder

Cathrine Botnevik er ansatt som ny prosjektleder for Askøypakken i Statens vegvesen. Hun er til nå byggeleder i prosjektet.

Publisert Sist oppdatert

Botnevik har ingeniør-utdannelse fra Høgskolen i Bergen og mastergrad i organisasjon og ledelse fra NTNU i Trondheim.

Hun har siste halvår vært innleid fra Sweco Norge AS som byggeleder for delprosjektet fylkesvei 563 Strømsnes–Hop i Askøypakken. Hun har tidligere fem års erfaring fra Statens vegvesen, blant annet som byggeleder for nye riksvei 555 gjennom Drotningsvik.

Botnevik overtar for Ingrid Setnes som leder for Askøypakken.