Storhandelen er signert. Fra venstre; daglig leder Bjørnar Sønsterud, John Deere Forestry AS, Arnfinn Næsbø, Martin Næsbø, Torkil Næsbø og selger Arne Eriksen, John Deere Forestry.
Storhandelen er signert. Fra venstre; daglig leder Bjørnar Sønsterud, John Deere Forestry AS, Arnfinn Næsbø, Martin Næsbø, Torkil Næsbø og selger Arne Eriksen, John Deere Forestry.

Kjøper sju skogsmaskiner!

Næsbø Skog AS fra Stjørdal i Nord-Trøndelag kjøper sju nye John Deere skogsmaskiner.

Publisert Sist oppdatert

Storhandelen ble undertegnet med John Deere Forestry AS (Kongsvinger) på Elmia Wood torsdag 8. juni. Dette er en av JDFs største enkelthandler noensinne.

- Det er ikke ofte i vår bransje at så mange maskiner kjøpes i en handel, sier en fornøyd Bjørnar Sønsterud, daglig leder i John Deere Forestry AS.

I handelen inngår hogstmaskinene 1270G (en) og 1470G (tre) og tre 1510G lassbærere.

Næsbø Skog AS med over 20 ansatte og sju hogstlag har «flust» med hogstoppdrag i Trøndelagsfylkene. I tillegg er også linjerydding og rydding av veitraseer/veier blitt en betydelig geskjeft for Stjørdals-firmaet.