Tolv bygg hver på 100 kvadratmeter blir bygget for å holde kontroll på alle elektroinstallasjonene i tunnelen.
Tolv bygg hver på 100 kvadratmeter blir bygget for å holde kontroll på alle elektroinstallasjonene i tunnelen.

Tunnel får 200 høyttalere, 200 kameraer og 18 bommer

Nå er den største elektrokontrakten i Telemarks veihistorie lyst ut. For første gang utstyres en norsk veitunnel, E134 Mælefjelltunnelen, med 200 høyttalere for å snakke til trafikantene.

Publisert Sist oppdatert

Elektroarbeidet som skal utføres i den nye tunnelen er svært omfattende - 200 kilometer kabel må til for å nå frem til alt som krever strøm inne i og rundt tunnelen.

18 automatiske bommer

Alle de nær 2000 lysarmaturene skal være med LED-lys.

- Sikkerheten settes i høysetet når Østlandets lengste tunnel bygges. Derfor skal det monteres 200 avanserte kameraer til overvåkning. Kameraene vil automatisk detektere for eksempel om en bil stanser i tunnelen og umiddelbart slå alarm på Vegtrafikksentralen(VTS) i Porsgrunn, forteller byggeleder Jolanta Kroczak som skal lede elektroarbeidet.

18 steder i tunnelen blir det montert automatiske bommer som kan stenge av hele tunnelen, men også stanse trafikantene som allerede har kjørt inn i tunnelen om en hendelse skulle kreve det.

200 høyttalere

I tillegg til eget kringkastingsanlegg for DAB+ skal det også være 200 høyttalere for informasjon til trafikantene - om en hendelse som krever det oppstår. Dette er den første tunnelen i Norge som får dette.

- Entreprenørene som skal konkurrere om den store kontrakten, må også sørge for at det er en stripe med lys som kan lede deg ut av tunnelen om strømmen går. Denne ledelysstripen blir alene ti kilometer lang, forteller byggelederen.

Ledelyset skal monteres på en håndlist på tunnelveggen, slik at du kan følge den hele veien ut av tunnelen. Tunnelen skal ha nødstrøm for to timer.

Tolv tekniske «eneboliger»

Gjennom tunnelens lengde er det sprengt ut små og store nisjer. De fleste av dem er havarinisjer slik at du kan kjøre til side om du får motorstopp, andre er snunisjer, også disse i ulike størrelser. De største så store at vogntog kan ta U-sving. På 85 steder blir det nødstasjoner der trafikantene kan kommunisere med VTS.

Hver nødstasjon skal ha to brannslukningsapparater og en telefon. Alarmen går umiddelbart når et av pulverapparatene løftes opp eller telefonrøret hektes av. Husk at du aldri skal varsle om uhell med mobiltelefon inne i en tunnel. Benytt nødstasjonene så får hjelpemannskapet vite nøyaktig hvor du befinner deg!

All strøm og elektronikk krever svært mye, derfor blir det bygd tolv tekniske bygg som hvert er på 100 kvadratmeter – like stort som en romslig enebolig. To av byggene blir utenfor tunnelen.

Frist 15. juni

Konkurransen som nå er lyst ut så vel i Norge som internasjonalt, går frem til 15. juni. Avgjørelsen om hvem som tildeles kontrakten vil bli foretatt i løpet av sommeren når tilbudene er grundig gjennomgått.

På grunn av de omfattende problemene det har vært med vann i tunnelen, er framdriften noe forsinket. Ved gjennomgang av framdriften er nå planlagt åpning av den 9,4 kilometer lange Mælefjelltunnelen satt til desember 2019.