Lastebilen som brant i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017.
Lastebilen som brant i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017.

Tunnelbrann: Kjørte inn i stengt tunnel

Statens havarikommisjon for transport undersøker brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017, og har merket seg at flere kjøretøy kjørte inn i tunnelen også etter at denne ble stengt med lys og bom pga. brann.

Publisert Sist oppdatert

SHT vil advare mot dette da det anses som kritisk for sikkerheten for de trafikantene det gjelder, i tillegg til at det kompliserer evakueringsarbeidet og kan bidra til økt skadeomfang.

SHT rykket ut til tunnelen på kvelden fredag 5. mai etter at varslet om den brennende lastebilen ble mottatt. Inspektører gikk inn i tunnelen så snart dette ble vurdert som sikkert.

Hendelsesforløp, brannsted og kjøretøytype var lik tilsvarende brann i 2011 (se rapport fra den undersøkelsen her). Det ble gjort funn som tyder på at motorhavari forårsaket også denne brannen. Dette vil bli fulgt opp videre i forundersøkelsen.

Brannslukking og evakuering ser ut til å ha fungert ved denne brannen og skadeomfanget på trafikantene ble beskjedne. Installerte hjelpemidler og tilrettelagte evakueringsrom synes å ha bidratt til dette.

SHT mottar og innhenter fortløpende all relevant informasjon fra brannen og vil avgrense undersøkelsen etterhvert som materialet er gjennomgått og vurdert.