Brunnholen bru skal bygges over godsterminalen på Ganddal.
Brunnholen bru skal bygges over godsterminalen på Ganddal.

Tilbudsåpning på brukontrakt

Arbeidsfellesskap med lavest pris på fylkesvei 505 Skjæveland–Foss Eikeland. Det kom inn åtte tilbud.

Publisert Sist oppdatert

Interessen for å bygge blant annet bru over godsterminalen på Ganddal er stor. Arbeidsfellesskapet Bjelland AS og SV Betong har lavest pris.

- Vi er imponert over interessen for prosjektet. Vi merker oss også at prisene er veldig jevne, bortsett fra tilbudet fra den spanske entreprenøren, sier prosjektleder Bjarne Våge i Statens vegvesen.

Disse kom med tilbud:

  • AF Bjelland AS/SV Betong (342.640.916 kroner)
  • Implenia Norge AS (358.766.646 kroner)
  • Veidekke Entreprenør AS/Rygg Maskin AS (357.629.373 kroner)
  • Bertelsen & Garpestad AS (384.161.482 kroner)
  • OHL Obrascons Huarte Lain S.A (565.241.459 kroner)
  • Skanska Norge AS (356.642.260 kroner)
  • Risa AS (352.884.578 kroner)
  • Stangeland Maskin AS/Kruse Smith Entreprenør AS (363.160.580 kroner).

248 meter lang bru

- De neste ukene bruker vi til å vurdere og kontrollregne tilbudene. Planen er å signere kontrakten før 1. juni, sier prosjektlederen i en pressemelding.

Fylkesvei 505 Skjæveland-Foss Eikeland er første etappe av tverrforbindelsen mellom riksvei 44 Skjæveland og E39 Bråstein. Målet er å få til en bedre tilknytning mellom bolig- og næringsområder, og veien blir en del av den fremtidige ringveien rundt Sandnes.

Ny fylkesvei 505 må bygges før det er aktuelt med ny næringsvirksomhet i Kvål-området. Veien blir viktig for næringstrafikken og kommer til å avlaste veinettet gjennom Ganddal og Hove.

Brua over godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er et hovedelement i prosjektet. Den blir 25,2 meter bred og 248 meter lang. Det mest spesielle er byggemetoden. Brua blir støpt i seksjoner inne på det ene landkaret og skjøvet over godsterminalen «med millimeterpresisjon». Dette blir fjerde gangen metoden er brukt i Norge, ifølge Statens vegvesen.

Sparer byggetid

- Den store gevinsten med denne metoden, er at vi kan spare byggetid ved å bygge begge hovedkonstruksjonene samtidig, sier Våge.

Sandnes kommune og naboer ønsker sterkt at veien fra rundkøyringen på fylkesvei 44 og frem til første rundkjøring, inkludert Brunnholen bru, blir ferdig så fort som mulig.

Det er i dette området Posten og Rema 1000 er i gang med å bygge store lagerbygg. Fristen på denne delen er 1. desember 2018, for at veien kan stå ferdig så fort som mulig for å avhjelpe trafikkøkningen i området.

I tillegg til brua blir det bygget nærmere 2,4 kilometer veier, gang- og sykkelveier samt en rekke adkomstveier.

Alt skal være ferdig senest 1. juni 2019.