Per Ivar Winsnes og Janne Staulen Venes signerte kontrakten på veibygging i Sør-Trøndelag
Per Ivar Winsnes og Janne Staulen Venes signerte kontrakten på veibygging i Sør-Trøndelag

Winsnes Maskin & Transport bygger riksvei

Det blir anleggsarbeid på riksvei 3 i Rennebu i Sør-Trøndelag i sommer og høst når 1,6 km ny vei skal bygges.

Publisert Sist oppdatert

Veistrekningen er fra grensen til Hedmark og frem til Nåverdalsbrua (som ble ferdig i 2012). Veien bygges i eksisterende trasé, men to svinger blir rettet ut og veibanen blir utvidet fra sju til ni meter med et rumlefelt på en halv meter i midten som skal hindre at man kjører over i motgående kjørefelt.

Grøftene blir også bredere og jevnere for å hindre alvorlig skade dersom det skjer en utforkjøring.

Fartsdempende grøft

- Vi vil ha et sideterreng langs veiene som er utformet slik at kjøretøyet ikke velter og at kjøretøyet sakker farten, dersom det skulle skje en utforkjøring, sier byggeleder Line Søreng i Statens vegvesen.

Selve veien blir bygd opp på nytt, med pukk og andre masser som gir bedre drenering og frostsikring, og nye strikkrenner. Det vil gi en vei som ikke like lett får telehiv og skader på asfalten i vårløsningen, og som tåler tungtrafikken.

Tunge kjøretøy

Entreprenør Winsnes Maskin & Transport AS har fått oppdraget og starter anleggsarbeidet i begynnelsen av mai. Kontraktsummen er på ca. 26 millioner kroner.

På denne strekningen av riksvei 3 kjører det 2400 biler i døgnet og 31 prosent av trafikken er tunge kjøretøy.

Veien er hovedforbindelsen mellom Oslo og Trondheim for tunge kjøretøy.

50 km/t og lysregulering

Veien vil bli holdt åpen for trafikk i anleggsperioden, men for å få plass til anleggsarbeidet er det nødvendig å stenge et kjørefelt av gangen og bruke signalregulering. Mens anleggsarbeidet pågår blir fartsgrensen satt ned til 50 km/t forbi området.

- Vi ber om at alle trafikantene viser hensyn til entreprenøren som gjør jobben og respekterer fartsgrensen, sier Søreng. Spesielt tunge kjøretøy er skumle å få tett opp i anleggsområdet i høy hastighet.

Vegarbeidet skal være ferdig til vinteren.

I fjor ble det ryddet sikt på en over 2 km lang strekning av riksvei 3 mellom Innset og Gullikstad i Rennebu. Mye skog ble hugget for å gi bedre sikt for trafikantene. I tillegg ble bergknauser sprengt bort. Det er ikke bare fordi de hindret sikten, men fordi de kan gjøre stor skade hvis noen kjører ut av veien og treffer bergknausene.