Dødsulykken skjedde like øst for Geilo sentrum.
Dødsulykken skjedde like øst for Geilo sentrum.

Bot etter Trøo-ulykken

Statens vegvesen er ilagt en foretaksbot på 100.000 kroner etter arbeidsulykken ved Trøo jernbaneundergang.

Publisert Sist oppdatert

3. september 2014 omkom tre ansatte i firmaet Årstein Jensen Fjellsprengning AS i en sprengningsulykke på rv. 7 ved Trøo, like øst for Geilo sentrum. Ulykken skjedde under byggingen av en ny jernbaneundergang.

Ikke oppdatert plan

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at de får boten fordi planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø - utarbeidet av Vegvesenet – ikke var oppdatert på ulykkestidspunktet.

Entreprenør Årstein Jensen Fjellsprengning AS var blant annet ikke oppført på organisasjonskartet, og det fantes heller ingen informasjon i fremdriftsplanen om når entreprenøren skulle sprenge eller gjøre tiltak for sprengning.

Ingen straffet for ulykken

Vegvesnet skriver videre i pressemeldingen:

«På bakgrunn av etterforskningen konkluderer politiet med at de vet for lite om årsaksrekkefølgen til ulykken til at det er naturlig å staffe sprengningsfirmaet. Politiet har heller ikke avdekket feil eller mangler begått av andre som kan ha hatt betydning for utfallet av ulykken.»

I etterkant av ulykken ble Statens vegvesen, som byggherre for tiltaket, anmeldt av Arbeidstilsynet for brudd på byggherreforskriften. Dette til tross for at disse forholdene ikke ble ansett for å ha innvirket på selve ulykken, melder Vegvesenet.