Det er har vært store utfordringer for Renovasjonsetaten i Oslo etter at Veireno overtok den kommunale avfallshentingen i 2016.
Det er har vært store utfordringer for Renovasjonsetaten i Oslo etter at Veireno overtok den kommunale avfallshentingen i 2016.

Oslos renovasjonsdirektør fratrer

Pål A. Sommernes fratrer sin stilling som direktør i Renovasjonsetaten.

Publisert Sist oppdatert

Kommunaldirektør i Byrådsavdelingen for finans, Arild Sundberg, konstitueres som ny direktør med virkning fra tirsdag 17. januar 2017.

- Jeg har ingen kommentarer i forbindelse med min fratreden som direktør i Renovasjonsetaten utover det som fremgår av utsendte pressemelding fra Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel, sier Pål A. Sommernes.

- Som kjent har Deloitte fått i oppdrag fra byrådet om å foreta en nærmere gjennomgang av anskaffelsen og kontraktsoppfølgingen. Oppstartsmøtet med Renovasjonsetaten har vært i dag, 16. januar 2017 kl. 11.00. Inntil utfallet av Deloittes undersøkelser foreligger, finner jeg - som ansvarlig direktør i Oslo kommune, Renovasjonsetaten - det ikke riktig å gi ytterligere kommentarer, fortsetter Pål A. Sommernes.