NCC inngikk Valle-kontrakt med NCC

NCC satser milliarder på kontorprosjektet Valle i Oslo. Kontrakten på første byggetrinn, verdt 190 millioner kroner, ble inngått rett før årsskiftet mellom utvikler NCC Property Development og utbygger NCC Building.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Valle Wood blir Norges største næringsbygg i massivtre. Arbeidene går fra 1. kvartal 2017 og planlegges ferdigstilt 4. kvartal 2018.

- Dette er en virkelig offensiv satsing, som vi gleder oss stort over å komme i gang med. Vi er meget fornøyd med at vi har fått klarsignal til å starte bygging, sier Manne Aronsson, leder i NCC Property Development.

Valle Hovin-området har hittil ikke vært aktivisert i større grad, men med NCC som aktiv pådriver skjer det nå store forandringer som vil gjøre dette til en vital del av hovedstaden. Første byggetrinn er på 6700 kvadratmeter og totalt vil hele kontorprosjektet Valle bestå av 60.000 kvadratmeter når alle fem byggetrinn står ferdig.

- Denne signeringen er en viktig del av vår strategi om å komme inn i tidligfase på prosjekter og støtter opp om vår satsing på prosjekter vi gennomfører i samarbeid med NCC Property Development. Vi gleder oss spesielt til å bygge Valle Wood i massivtre, et fremtidsrettet og bærekraftig byggemateriale som vi har stor tro på, sier Are Strøm, leder i NCC Building, i en pressemelding.

- Valle ligger meget sentralt, med bare få minutters gange til kollektivknutepunktet Helsfyr. Utvikling av områder nær kollektivknutepunkt er svært bærekraftig. Det er fremtiden å kunne ta seg til og fra jobben uten bruk av bil, sier Aronsson i den ssmme meldingen.

Grønn byggeplass

I tillegg til at Valle Wood blir bygget i massivtre skal bygget oppføres som passivhus, rette seg etter strenge miljøkrav under byggingen og sertifiseres Breeam excellent.

Byggeperioden blir også preget av NCCs eget «Grønn byggeplass»-konsept. Dette er en intern retningslinje for å sikre en mer miljøvennlig drift i byggeperioden gjennom blant annet fokus på energiforbruk, avfall, transport og redusert kjemikaliebruk. NCCs interne retningslinjer strekker seg lenger enn dagens myndighetskrav.

- Valle Wood får et naturlig nordisk uttrykk som er identitetsskapende for både bygget og området. Vi er ikke på Valle kun for å bygge kontorer, vi tar også et stort eierskap til utviklingen av området. NCC legger vekt på å tilpasse prosjektene for nærområdene og har som ambisjon å bidra til at også disse utvikles for allmenheten. Rundt kontorprosjektet kommer det både boliger, skole, barnehage og Vålerengas nye stadion, sier Aronsson.

Dette er massivtre

Massivtre er laget av naturens reneste materialer, og har dype tradisjoner i norsk byggeskikk. Konstruksjonsprinsippene for massivtre er at trevirke sammenføyes til elementer ved hjelp av for eksempel spikring, liming eller strekkstag.

Hele elementer produseres på fabrikk eller byggeplass, og sages til etter mål. Platene monteres under telt på byggeplassen. På denne måten får man et tørt og støvfritt bygg med kort monteringstid. Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg.

Massivtre er et fornybart byggemateriale som skal være lite ressurskrevende ved fremstilling. Dette gir et lavere CO2-utslipp, i tillegg til at treet binder CO2. Bruk av massivtre gir et godt inneklima fordi treet puster og er i stand til å regulere fukt og temperatur.

Fakta om Bygg A, Valle:

Beskrivelse: Kontorbygg
Byggetid: 1. kvartal 2017 – 4. kvartal 2018
Kunde: NCC Property Development
Entrepriseform: Samspillkontrakt
Kontraktverdi: 190 millioner kroner
Arkitekt: Lund+Slaatto

Powered by Labrador CMS