Brøyting er en stor del av driftskontrakten for Sør-Varanger og deler av Nesseby. Her fra oppfresingen av fylkesvei 886 til Grense Jakobselv.
Brøyting er en stor del av driftskontrakten for Sør-Varanger og deler av Nesseby. Her fra oppfresingen av fylkesvei 886 til Grense Jakobselv.

Mesta klart lavest på tilbudsåpning

Seks vil drifte veiene på sørsiden av Varangerfjorden. Mesta hadde lavest tilbud med drøyt 127 mill. kroner. De tre tilbudene som var billigst deretter lå alle mellom 145 og 150 mill. kroner.

Publisert Sist oppdatert

Seks entreprenører har meldt sin interesse for å brøyte og vedlikeholde fylkes- og riksvegene fra Varangerbotn i Nesseby kommune og hele Sør-Varanger kommune.

Mesta AS leverte det laveste tilbudet, som var på 127 millioner kroner. De øvrige tilbyderne krevde mellom 146 og 185 millioner kroner for å gjøre jobben.

Kontrakten omfatter totalt 442 kilometer vei, fordelt på 191 kilometer fylkesvei, 122 kilometer riksvei og 16 kilometer gang- og sykkelvei. Kontrakten inkluderer også 83 kilometer kommunal vei, blant annet i Pasvik og Neiden, som Statens vegvesen drifter på vegne av Sør-Varanger kommune.

Entreprenøren som får oppdraget vil fungere som «vaktmester» for veiene. Brøyting utgjør en stor del av jobben. I sommerhalvåret består arbeidet blant annet i å drifte grøntarealet langs veiene, skifte skilt og stikkrenner, feie veiene, reparere skader i asfalten og drifte rasteplassene.

Statens vegvesen vil nå kontrollregne på og kvalitetssikre tilbudene, med sikte på å inngå kontrakt på nyåret. Den nye kontrakten trer i kraft 1. september 2017.

Det er i dag Veidekke Industri AS som har oppdraget med å drifte veiene i Sør-Varanger.

Her er tilbudene: 

Tilbyders navn:

Tilbudssum, ekskl. mva.:

Veidekke Industri AS

146.410.052,-

AS Oscar Sundquist AS

149.534.874,-

Peab Anlegg AS|

168.385.454,45

Mesta AS

127.158.716,19

Presis Vegdrift AS

184.937.816,-

NCC Industry AS

147.954.233,50

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS