Kerstin Konradsson, direktör for Boliden Smältverk.
Kerstin Konradsson, direktör for Boliden Smältverk.

Boliden selger i Odda

Boliden selger aluminiumfluorid-virksomheten ved sinksmelteverket i Odda til italienske Floursid S.p.A.

Publisert Sist oppdatert

Salget gjelder den frittstående Noralf-virksomheten som har tilhold ved sinksmelteverket i Odda. Noralf lager og selger aluminiumfluorid som brukes til å produsere aluminium. Det kreves store mengder svovelsyre for å fremstille aluminiumfluorid. Svovelsyre er et biprodukt fra sinkproduksjon.

Fluorsid skal betale 12,5 millioner euro for virksomheten og avtalen skal gjennomføres i løpet av fjerde kvartal 2016.

Samtidig er det skrevet en langsiktig avtale om levering av svovelsyre fra sinkproduksjonen.

Sikrer salg av svovelsyre

Fluorsid ble grunnlagt i 1969. Selskapet er markedsleder innen fluorkjemikalier til aluminiumsproduksjon, ifølge Boliden, med en årskapasitet på over 100.000 tonn aluminiumfluorid og syntetisk kryolitt.

- Salget er i tråd med Bolidens strategi om å rendyrke zinkproduksjonen i Odda og øke produksjonen til 200.000 tonn per år fra og med andre kvartal 2017. Noralf blir nå en del av et verdensledende konsern med fokus på aluminiumfluorid. Det tror vi kommer til å være positivt for Noralfs utvikling. Avtalen sikrer også salg av halvparten av Oddas svovelsyre, sier Kerstin Konradsson, direktør for Boliden Smältverk.

300 mill. SEK i året

Det svenske gruve- og metallforedningskonsernet opp lyser i en pressemelding at aluminiumsvirksomheten i Odda de fem siste årene i gjennomsnitt har hatt en omsetning på drøyt 300 mill. svenske kroner og et driftsresultat på 17 mill svenske kroner.

Boliden driver fem gruveområder og fem smelteverk til sammen i Sverige, Norge, Finland og Irland. Konsernet har 5500 ansatte og en årlig omsetning ca. 40 milliarder svenske kroner.