Illustrasjon AT.no
Illustrasjon AT.no

Hvem får dette skiltet?

Det går mot personlige bilskilt i Norge i 2017. Noen skilt blir det nok kamp om...

Publisert Sist oppdatert

- Bilentusiastene har etterspurt det lenge, og jeg er glad for at det nå sendes på høring forslag om personlige bilskilt i Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding.

Vegdirektoratet har nå sendt på høring forslag som skal åpne for bruk av personlige bilskilt på biler i Norge. Ordningen vil kunne være på plass i løpet av første halvår 2017.

- Regjeringen vil skape en enklere hverdag for folk flest og fjerne unødvendige forbud og påbud. Et forbud mot personlige bilskilt er unødvendig, og det er gledelig at vi nå snart kan tilby dette til bilentusiastene, sier Solvik-Olsen.

Overskudd til trafikksikkerhetsformål

Det foreslås at bileiere vil kunne søke om en personlig bokstav- og tallkombinasjon, som vil kunne bli innvilget for periode på 10 år av gangen. Prisen for å få innvilget personlig bilskilt er foreslått satt til 9000 kroner, og overskuddet vil gå til trafikksikkerhetsformål.

Det ordinære kjennemerket på bilen skal oppbevares på forsvarlig måte så lenge det personlige kjennemerket benyttes.

Biler som innvilges personlig kjennemerke, vil fortsatt være tilknyttet det ordinære kjennemerket, blant annet av hensyn til toll og avgiftsberegning og eventuell bruk i utlandet. Intervall for periodisk kjøretøykontroll vil også følge ordinært kjennemerke. 

Ingen upassende eller støtende skilt

Det foreslås begrensninger i retten til å velge bokstav- og tallkombinasjoner på personlig kjennemerke, blant annet for å unngå forvekslingsfare med andre kjennemerker og for å unngå kjennemerkekombinasjoner som kan virke støtende eller upassende.

Aldersgrensen for å søke om personlig bilskilt settes til 18 år, og det foreslås å sette vilkår om bombrikke ved bruk av personlige kjennemerker.