Fra venstre: Regionvegsjef Per Morten Lund, varaordfører Finn Olav Rolijordet, Gjøvik, daglig leder Stein Robøle, Biri Trav, og Guttorm Tysnes, Norges Lastebileierforbund før åpningen av døgnhvileplassen i Biri.
Fra venstre: Regionvegsjef Per Morten Lund, varaordfører Finn Olav Rolijordet, Gjøvik, daglig leder Stein Robøle, Biri Trav, og Guttorm Tysnes, Norges Lastebileierforbund før åpningen av døgnhvileplassen i Biri.

Døgnhvileplass til 30 vogntog

Statens vegvesen har inngått avtale med travselskap om å leie 30 oppstillingsplasser for døgnhvile.

Publisert Sist oppdatert

1. september åpnet varaordfører Finn Olav Rolijordet i Gjøvik den nye døgnhvileplassen for yrkessjåfører ved E6 i Biri, Oppland. På området til Biri travbane er det nå plass til inntil 30 vogntog, og i travbanens administrasjonsbygg er det lagt til rette med dusj, toalett og hvilerom.

Statens vegvesen har inngått en tiårsavtale med Biri Trav AS om leie av parkeringsplass for lastebiler og drift av servicetilbudet til yrkessjåførene som kommer til døgnhvileplassen.

Plassen er forbeholdt sjåfører som er underlagt reglene om kjøre- og hviletid og skal ikke brukes av andre. Yrkessjåfører som har kjørt i til sammen ni timer, er pålagt å hvile i 11 timer før de kan kjøre videre. På plassen i Biri  kan de oppholde seg i inntil to døgn.

Viktig for trafikksikkerheten

- Statens vegvesen jobber hele tiden for å gi sjåfører som driver med tungtransport gode muligheter til å sove og hvile ordentlig ut, sier regionvegsjef Per Morten Lund.

- Det er viktig at sjåfører som driver med tungtransport har gode muligheter til å overholde kravet om å hvile seg etter å ha kjørt i flere timer. Da blir de våkne og opplagte bak rattet. Dette har betydning både for trafikksikkerheten på veiene våre og for sjåførenes helse og arbeidsmiljø.

- Nå har vi fem døgnhvileplasser å tilby tungsportørene langs E6 i Region øst. Det er Svinesundsparken i Halden, Storebaug i Rygge i Østfold, Ormlia i Eidsvoll kommune, Dovreskogen i Dovre kommune, og nå altså Biri i Gjøvik kommune. I desember åpner en døgnhvileplass ved E6 på Vinstra, og vi planlegger å bygge den neste i Brumunddal.

Nasjonal plan for hvileplasser

Regjeringen og Stortinget prioriterer arbeidet med døgnhvileplasser høyt, og Statens vegvesen legger ned en god del arbeid i å planlegge hvor man bør ha slike døgnhvileplasser, og hvordan de kan drives på best mulig måte.

I den nasjonale planen for døgnhvileplasser, som Vegdirektoratet har sendt på høring, planlegger Vegvesenet ca. 90 plasser langs riksveinettet i hele landet. Ifølge denne planen legges det opp til ca. 15 plasser totalt i Region øst. Med åpning av plassen ved Biri travpark har Statens vegvesen nå 37 plasser i hele landet, og åtte av dem ligger i Region øst.

Det er vanlig at Statens vegvesen inngår kontrakter med private om drift og tilsyn i forbindelse med døgnhvileplasser for tungtransporten. Noen plasser blir bygget på Vegvesenets egen grunn, i andre tilfeller leier etaten areal til dette formålet.