Styret i Jernbaneinfrastrukturforetaket SF vedtok nytt navn i møtet 19. august. Fra venstre: Tor Pålerud, Morten Lønnes, Toril Nag, Auke Lont, styreleder Siri Hatlen, fung. adm.dir. Stein O. Nes, Olaf Melbø, Ane Breivega, og Jens Heiberg.  Iain Vartun var ikke tilstede på møtet.
Styret i Jernbaneinfrastrukturforetaket SF vedtok nytt navn i møtet 19. august. Fra venstre: Tor Pålerud, Morten Lønnes, Toril Nag, Auke Lont, styreleder Siri Hatlen, fung. adm.dir. Stein O. Nes, Olaf Melbø, Ane Breivega, og Jens Heiberg. Iain Vartun var ikke tilstede på møtet.

Bane Nor SF er etablert

Foretaket skal ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.

Publisert Sist oppdatert

Jernbaneinfrastrukturforetaket SF (Statsforetak) ble stiftet i februar 2016 og eies av Samferdselsdepartementet.

Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling. Foretaket skal ha ansvaret for forvaltning, planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet.

Videre ansvaret for trafikkstyring, kunde- og trafikkinformasjon og forvaltning av eiendom. Alle jernbaneeiendommer, inkludert Rom Eiendom, er lagt til foretaket. Foretaket får ca. 4000 ansatte med hovedkontor i Oslo.

I 2016 er det bevilget i overkant av 18 milliarder kroner til drift, vedlikehold og investeringer, med 9.5 milliarder kroner til prosjektinvesteringer.

Full drift fra 2017

Styret i Jernbanestrukturforetaket SF skiftet navnet til Bane Nor SF på et møte 19. august. Jernbaneeiendommer, inkludert Rom Eiendom, er samlet i det nye infrastrukturforetaket som skal være i full operativ drift fra 1. januar 2017.

- Bane Nor SF skal bygge fremtidens jernbanenett, og det har vært veldig spennende å finne navnet på det nye infrastrukturforetaket. Jeg er glad for i dag å kunne presentere navnet Bane Nor SF, sier styreleder Siri Hatlen i en pressemelding 19. august.

- De ansatte har bidratt aktivt med navneforslag, fortsetter Hatlen.

- Styret har lagt vekt på å finne et navn som er enkelt og selvforklarende, men som også markerer at det er et nytt foretak som nå er etablert.

Rekrutterer toppledelse

Bane Nor har som formål å sørge for tilgjengelig, effektiv og sikker jernbaneinfrastruktur og brukervennlige tjenester inkludert knutepunkts- og terminalutvikling.

Arbeidet med å rekruttere konsernsjef og øvrig toppledelse til Bane Nor pågår.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS