Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS, er fornøyd med interessen for E18 Rugtvedt - Dørdal. Bildet er fra Fjellsprengningskonferansen 2015 på Radisson i Oslo.
Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS, er fornøyd med interessen for E18 Rugtvedt - Dørdal. Bildet er fra Fjellsprengningskonferansen 2015 på Radisson i Oslo.

Se hvem som vil bygge E18

Ti selskap ønsker å bygge ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal. Se protokollen med navnene i artikkelen.

Publisert Sist oppdatert

- Vi er svært fornøyd med at det er stor interesse også for denne andre totalentreprisekonkurransen i regi av Nye Veier AS. Ti selskaper har søkt om å bli kvalifisert til konkurransen om å bygge E18 Rugtvedt – Dørdal. Av disse er det fire norske selskaper. Vi vil nå gjennomføre en grundig evaluering av de ti selskapene, før vi velger fire til seks selskaper som får være med i den videre konkurransen. Vi forventer å være ferdig med evalueringen innen utgangen av september, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier AS.

Kvalifiseringsprosessen

For å bli kvalifisert må selskapene dokumentere relevant erfaring fra tilsvarende veibyggings-prosjekter, gode systemer for gjennomføring og etterlevelse av helse, miljø og sikkerhet. I tillegg kommer krav til samfunnsansvarskrav, solid økonomi og skatteattest.

Disse ønsker å bygge ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal.
Disse ønsker å bygge ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal.

Nye Veiers innkjøpsprosess med fokus på kvalifisering av seriøse aktører skal sikre at selskapet kun forholder seg til profesjonelle og samfunnsansvarlige selskaper i gjennomføringen av veiutbyggings-prosjektene, står det å lese i en pressemelding.

Prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal

Strekningen Rugtvedt – Dørdal i Telemark er ca. 16 km og er planlagt som ny firefeltsvei med 110 km/t fartsgrense. Strekningen forventes åpnet for trafikk innen utgangen av 2019.

- Nye Veiers samfunnsoppdrag er å bygge motorveier raskere og mer kostnadseffektivt. Fordi vi bygger lengre og sammenhengende strekninger utnyttes ressursene mer effektivt og kostnader reduseres bl.a. til opp- og nedrigging av anlegg og utstyr. Store besparelser ligger det også i økt standardisering av løsninger i prosjektene. Ved å ta entreprenørenes kompetanse tidlig inn i prosjektene, slik vi gjør på E18 Rugtvedt – Dørdal, øker vi innovasjonen og effektiviteten. Å bygge en trafikksikker vei med god kvalitet raskere er det viktigste vi kan gjøre for å øke trafikksikkerheten i regionen, sier Dahl Hovland.