Sjåføren på denne trekkvogna er nå stoppet fem ganger uten førerattest i Norge de siste tre årene.
Sjåføren på denne trekkvogna er nå stoppet fem ganger uten førerattest i Norge de siste tre årene.

Stoppet fem ganger uten førerattest

Makedonsk sjåfør i bulgarsk trekkvogn er stoppet av norske myndigheter fem ganger fra 2013 til 2016 uten å ha førerattest. Han kan ikke straffes av Norge.

Publisert Sist oppdatert

- Våre instrukser sier at vi skal nekte personen å arbeide som yrkessjåfør i Norge dersom vi stopper noen statsborgere fra land utenfor EU/EØS som ikke har gyldig førerattest. Vi har ikke mulighet til å anmelde dette eller gi gebyr, sier kontrolleder Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.

Da vogntoget ble stoppet på Jessheim trafikkstasjon onsdag 15. juni uten førerattest, var han fyllstendig klar over hva som ville skj videre. Han ville ikke bli straffet, men måtte vente bilen til det kom en annen sjåfør med EU-borgerskap eller førerattest for å kjøre vogntoget videre fra trafikkstasjonen.

I teorien kan sjåføren uten attest overta kjøringen igjen etter å ha kommet «rundt første sving» og fortsette å kjøre til han blir stoppet igjen. Det eneste han risikerer er å bli stoppet på nytt senere, og bli nødt til å vente på å bli «reddet» fra Statens vegvesens kontrollører av en godkjent sjåfør.

Opp til hjemlandet å straffe

AT.no har omtalt dette problemet tidligere. I november opplyste senioringeniør Tron Ersvik ved Tilsyn og kontroll i Statens vegvesen til AT.no:

«Når det er noe feil med førerattester, sender vi melding til myndighetene i landet der sjåførens arbeidsgiver er registrert. Så er det opp til dem å komme med reaksjoner mot bedriften i henhold til europeisk regelverk.»

Når medlemsstaten av EU mottar meldingen skal det «ilegges en passende sanksjon i henhold til artikkel 12 punkt 2 i forordning 1072/2009».

Sanksjonene kan være alt fra inndragning av førerattester til midlertidig eller permanent inndragning av fellestillatelse for bileier.

- Dette kan få store konsekvenser for transportforetaket og kan i ytterste konsekvens medføre at foretaket må opphøre, opplyste Ersvik i 2015.

Lauritzen

Ved sin femte kjørenekt hos Statens vegvesen, trakk makedoneren en danskreigstrert tralle merket med Lauritzen.

AT.no har tatt kontakt med det danske selskapet A/S J. Lauritzen's Eftf. for en kommentar til hendelsen på Jessheim:

- Dette er ukjent for oss, men vi vil selvfølgelig undersøke saken nærmere. Når vi startet et samarbeid med en transportør, kontrollerer vi papirer, tillatelser og forsikringer. Disse kontrolleres kontinuerlig under vårt samarbeid, sier Henrik Sidding Nielsen, Director Forwarding & Logistics i A/S J. Lauritzen's Eftf.

- At sjåfører som i dette tilfellet er uten førerattest tar vi selvfølgelig avstand fra. Stemmer dette, vil samarbeidet med eier av trekkvogna opphøre umiddelbart. Vi vil nå endre våre rutiner for kontroll av transportørene for å unngå liknende situasjoner.