Bak f.v: Bragi Freyr Bragason (SVV), Kristian Brøste (prosjektleder, Christie & Opsahl AS) og Kjell Inge Langlo (byggeleder, SVV).
Bak f.v: Bragi Freyr Bragason (SVV), Kristian Brøste (prosjektleder, Christie & Opsahl AS) og Kjell Inge Langlo (byggeleder, SVV).

Christie & Opsahl skal bygge ferjekai

Statens vegvesen skrev tirsdag 8. mars kontrakt med Christie & Opsahl AS om bygging av ny ferjekai i Liabygda.

Publisert Sist oppdatert

Kontraktsummen er 21.410.890 kroner. Kontrakten innebærer å rive dagens ferjekai og bygge ny kai på samme sted. Det var fire tilbydere til jobben og relativt jevnt på pris.

Den nye kaia blir lik den nye kaia på Stranda, med ferjekaibru på 9x18 meter og ei tilleggskai på 75 meter. Den nye kaia skal gi bedre fremkommelighet og er «tilpasset fremtidens ferjetrafikk».

Ferjetrafikken skal gå som normalt i byggeperioden og det blir derfor lagt opp til mye kvelds- og nattarbeid mens ferja ligger til kai i Stranda.

- Vi skal nå gjennom en samhandlingsperiode med entreprenøren, og starter byggingen rett etter påske. Siden det blir ombygging med ferjetrafikk, må vi oppfordre trafikantene til å være ekstra oppmerksome når de kjører av og på ferja, sier prosjektleder Marianne Nærø.

I en periode på tre uker må ferjekaia stenges helt mens selve ferjekaibrua skiftes ut. Da skal ferja gå til Linge ferjekai.

- Tidspunkt for stengeperioden må planlegges i samarbeid med entreprenøren. Vi kommer tilbake med mer informasjon senere, sier Nærø.