Maskinfører Hans Roger Folkeseth i Baneservice AS har «blåst grønt» og har en halv time på seg til å starte maskinen. Dersom ikke maskinen startes i løpet av den halve timen, må det blåses på nytt for å starte.

Norsk entreprenør med alkolås

Den første norske entreprenøren (etter det AT.no kjenner til) har nå fått montert alkolås i sine maskiner.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

Statseide Baneservice AS har 300 ansatte og er leverandør av entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet har besluttet å ha Dräger Interlock 7000 alkolås i alle sine 36 maskiner, som spenner fra gravemaskiner og hjullastere til mer spesialiserte linjemaskiner.

- Alkolås er ett av flere sikkerhetstiltak vi har innført. Vi er de første i vår bransje som innfører dette. Vi gjør det for å ta et tydelig HMS-ansvar, sier adm. direktør Ingvild Storås i Baneservice.

- Å være først ute med alkolås passer med vår visjon «først i sporet» og våre verdier «ansvarlig og modig», sier hun.

Flere interesserte entreprenører

Haakon Olsen, Key Account Manager i KGK Norge AS opplyser til AT.no at flere av de store i Norge er interessert i alkolås:

- Vi er blitt kontaktet av flere ledende entreprenører den siste tiden. Disse bedriftene ønsker informasjon om Dräger alkolås som vi selger i Norge. Det er tydelig at flere nå er i informasjonsinnhentingsfasen, sier Olsen.

- De som er tidlig ute vil kunne vise hele verden at de ligger helt i forkant når det gjelder HMS, noe som er med på å bygge et godt omdømme, sier Olsen.

Maskinfører Hans Roger Folkeseth i Baneservice AS er fornøyd med at arbeidsgiveren leder an i alkolåsutviklingen.

- Dette er et bra tiltak. Det tar ikke lang tid å starte maskiner med alkolås heller - bare noen sekunder ekstra, sier han.

Forbikobling

Baneservice AS har satt alkolåser i alle sine maskiner. Her er adm. direktør Ingvild Storås i et skiftelok.

Det er Dräger-forhandler Tessta Connect som har installert alkolåsene i maskinene, etter at KGK Norge har inngått en rammeavtale med Baneservice. Selskapet skal også stå for servicen på utstyret.

Tessta Connect har installert alkolåsene med en forbikoblingsbryter i Baneservices maskiner. Dette er gjort for at maskinene skal kunne flyttes selv om alkolåsen ikke har godkjent start av maskinen. Flere ledere vil da få varsling via SMS, så dersom maskiner skal flyttes uten å låse opp systemet med alkolåsen skal dette gjøres i samråd med ledelsen.

 

Slik virker systemet

Målesystemet på alkolåsen Dräger Interlock 7000 i Baneservices maskiner mottar et bestemt volum av utåndningsluft i en elektrokjemisk sensor. En eventuell alkoholkonsentrasjon omvandles til elektrisk energi i sensoren.

Deretter måles energien og maskinen omregner den til en alkoholkonsentrasjon.

Sensoren er optimert for kun å måle alkohol (etanol) og reagerer ikke på mat/sigaretter/aceton/legemidler. Sensoren har oppvarming og er tilpasset for bruk i kjøretøy på vinterdager.

Fakta

Disse maskintypene utstyres med alkolås hos Baneservice AS:

  2 stk. lokomotiver
23 stk. skinnegående arbeidsmaskiner
11 stk. anleggsmaskiner (gravemaskiner, dumper og hjullastere)
 

Historiske fakta om Baneservice AS:

- I 1992 besluttet NSB å skille funksjonene byggherre og entreprenør fra hverandre, og Baneservice ble opprettet som en ren entreprenør på jernbanenettet.

- I 1996 ble Jernbaneverket Baneservice videreført som en selvstendig forretningsenhet innen forvaltningsorganet Jernbaneverket.

- I januar 2005 ble virksomheten i Jernbaneverket Baneservice overført til Baneservice AS, et aksjeselskap eid av Samferdselsdepartementet.

- I 2006 etablerte Baneservice egen Filial i Göteborg.

- Høsten 2009 etablerte Baneservice selskapet Baneservice Skandinavia AB. Selskapet leverer logistikktjenester på godsterminaler i Sverige.

- 1. januar 2016 ble forvaltningen av statens eierskap i Baneservice AS overført fra Samferdselsdepartementet til Nærings- og fiskeridepartementet.

Powered by Labrador CMS