Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde

Har du plass til 15 vogntog i Bjerkvik-området?

Da vil Statens vegvesen snakke med deg.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen ønsker bedre vilkår for sjåfører i tungtransportnæringen som er pålagt å ta hvilepauser i henhold til regelverket for kjøre- og hviletid.

- Vi har mulighet til å gi tilskudd til opparbeiding og drift/vedlikehold av døgnhvileplasser. I den forbindelse søker vi kontakt med bedrifter i Bjerkvik-området i Nordland som kan tilby denne tjenesten. Ønsket lokalisering er langs E6/E10 på strekningen Bakkejordtunnelen–Medby, og E6 fra sentrum til Skoglund. Det må være god adkomst og fremkommelighet med nærhet til E6/E10, og plass til parkering av minimum 15 vogntog, opplyser Svein Strøm i Statens vegvesen, Region nord.

Vegvesenet stiller krav til at toalett og dusj må være tilgjengelig 24 timer i døgnet i gangavstand til døgnhvileplassen. Nærhet til kiosk/matservering er også ønskelig.

Interesserte bes ta kontakt innen 7. mars 2016.