Arbeidere gjør klar en kraftig salve i forbindelse med utbygging av E134 ved Kongsberg. Det skjer i trygge rammer.
Arbeidere gjør klar en kraftig salve i forbindelse med utbygging av E134 ved Kongsberg. Det skjer i trygge rammer.

Ingen arbeidere døde på Vegvesen-anlegg

Historisk satsing på HMS har gitt resultater i anleggsbransjen.

Publisert Sist oppdatert

2015 trer fram som et godt år for arbeidet mot en skadefri bygg- og anleggsbransje. Det var ingen dødsfall blant arbeiderne i bransjen, melder Statens vegvesen på vegnett.no.

HMS-ingeniør Jan Erik Lien i Statens Vegvesen er glad for å se en klar bedring i tallene på omkomne i bygg- og anleggsbransjen. I 2014 omkom 4 på anlegg, mens i 2013 var det 5 som døde i jobb på bygg- og anlegg, mens 2 andre som ikke var anleggsarbeidere døde som følge av ulykker på anlegget. Tredjepartsgruppen kan gjelde publikum, leverandører, trafikanter og lignende. I 2012 omkom 4 arbeidere og 7 fra tredjepart, mens henholdsvis 5 og 1 døde i 2011.

- Bransjen har blitt mye mer bevisst på å sette HMS på dagsorden. Ikke minst arbeidet med Charteret for skadefri bygg- og anleggsbransje har bidratt i det viktigste arbeidet for å få ned antall skader, sier Lien.

Ti åring omkom

Selv om ingen arbeidere mistet livet på Statens vegvesens anlegg i fjor, omkom likevel en person i tilknytning til anleggsarbeid i 2015. Den omkomne var et barn på ti år som var i ferd med å passere en hjullaster som var i ferd med å feie bort grus og stein i Gjerdrum.

Maskinen sto stille da syklistene passerte, men sjåføren oppdaget ikke gutten som hang litt etter de andre, og havnet i sjåførens blindsone. Anleggsmaskinen har antakelig rygget over 10-åringen.

- Utviklingen er veldig positiv, men den forferdelige hendelsen på Gjerdrum er ikke glemt. Sjåføren av anleggsmaskinen er fortsatt sykemeldt. Det var selvsagt en ufattelig tragedie for guttens pårørende, og for sjåføren som var involvert, sier Jan Erik Lien.

Forplikter

I Charteret for skadefri bygg- og anleggsbransje forplikter statlige byggherrer seg til å være i forkant som byggherrer og sørge for at alle prosjekt har en SHA-plan som på en detaljert måte beskriver hvordan risiko og hendelser i prosjektet skal håndteres. Planen inneholder oversikt over hvem som skal kontaktes, hvor raskt det må innkalles til møte, og hvem som har ansvaret for ulike faser.

De er også forpliktet til å sørge for at egen læring fra hendelser i bygg- og anleggsvirksomhet distribueres på tvers i bransjen, inkludert partene i charteret.

- Siden 2011 har vi jobbet med å sette i verk mange små tiltak. De gir ikke resultater over natta, men på lengre sikt betyr det at vi unngår en del av ulykkene. Vi har dessverre fortsatt mange skader og ulykker, men en stor andel er småskader, sier Jan Erik Lien.

Han anslår at det er registrert over 200 skader som ikke har resultert i fravær det siste året. For å komme småskadene til livs er det nå blant annet innført krav til hansker og briller.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS