Mange ulike traséalternativer skal utredes:
Mange ulike traséalternativer skal utredes:

Planlegger fire felt forbi Lillehammer

Statens vegvesen ønsker å bygge firefelts motorvei på strekningen mellom Vingrom og Øyer.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen utarbeider kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom i Lillehammer kommune og Ensby i Øyer kommune, opplyser Statens vegvesen på sine nettsider.

Planarbeidet vil bli sendt på høring i slutten av 2016 med mulig vedtak i kommunestyrene våren neste år.

Strekningen er ca. 17,4 km målt langs dagens veg. Planen skal inneholde anbefaling for trasé for ny firefelts E6. Kommunestyrene i Lillehammer og Øyer vedtok planprogram høsten 2014, dette planprogrammet gir føringer for hvilke traséalternativer som skal utredes videre, for å komme fram til en endelig anbefaling.

Når planen er vedtatt i kommunestyrene, skal det nye vegselskapet Nye Veger AS lage reguleringsplanen.

Har du tanker og innspill, kan du kontakte Statens vegvesen på Facebook eller på Vegvesenets egne nettsider.