Denne fisketransporten, med Ecotrans Group-logo på tralla, var ulovlig.
Denne fisketransporten, med Ecotrans Group-logo på tralla, var ulovlig.

Ingen kjettinger - usikret last

Makedonsk sjåfør, bulgarsk trekkvogn, svensk tralle og norsk fisk som skulle til New York. Denne transporten er veldig internasjonal - og veldig ulovlig. Les om alt som var feil.

Publisert Sist oppdatert

Det var ingen kjettinger å oppdrive verken på trekkvogna eller den Ecotrans-merkede tralla da fisketransporten, ble stoppet for kontroll ved Jessheim trafikkstasjon onsdag 2. desember.

- Forhjulene på MAN-en var heller ikke merket som vinterdekk eller var uegnet til å bruke på vinterføre, sier inspektør Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen til AT.no.

Både gulvet i tralla og bunnen av lasten var i aluminium. Lasten sto bak på tralla og var ikke sikret. En hard oppbremsing ville mildt sagt gitt utfordringer for sjåføren.

Manglet løyve, YSK og attest

Makedoneren manglet førerattest som kreves når en borger utenfor EU/EØS frakter varer for en bedrift innen EU/EØS. Dermed kan han ikke kjøre bilen videre fra trafikkstsasjonen. I tillegg manglet han yrkessjåførkompetanse (YSK)-bevis.

Som om ikke det var nok, så hadde også bedriftens løyve gått ut i sommer.

- Trekkvogna blir stående hos oss til vi har fått se et nytt løyve. Det må også skiftes til godkjente vinterdekk på forhjulene og skaffes til veie minst tre kjettinger før den kan kjøres videre i Norge. Og det blir ikke av makedoneren uten førerattest. Enten må førerattest vises til oss, eller så må en annen godkjent sjåfør kjøre trekkvogna videre, sier Rogneby.

Anmeldelse og gebyr

Etter det AT.no kjenner til skal fiskelasten til Arlanda i Sverige for videre frakt med fly til New York, USA. Da vi snakket med Rogneby, hadde den makedonske sjåføren koblet fra tralla. Sannsynligvis fordi en annen lastebil skal frakte fisken til Arlanda.

Sjåføren blir anmeldt for å kjøre uten YSK-bevis og for den usikrede lasten. Dersom ikke en gyldig løyve finner veien til Jessheim trafikkstasjon innen rimelig tid, blir også det bulgarske transportfirmaet anmeldt for denne mangelen.

Sjåføren må også betale 2500 kroner i gebyr. Å kjøre uten førerattest er det imidlertid ingen straff for.

Ecotrans undersøker hendelsen

AT.no har kontaktet Ecotrans Group med spørsmål om hva de vet om denne transporten som bærer deres navn.

Adm. direktør Ken Nordqvist i Ecotrans Goup opplyser at ledelsen nå går gjennom hva som har skjedd i denne spesielle saken, for å finne ut hva som har skjedd. Det skal etter planen komme en uttalelse fra selskapet neste uke på hvordan de skal hindre at slike hendelser skjer i fremtiden.