Det kan bli forsinkelser ved passering inn i Sverige på grunn av flyktningkrisen. Her fra Øresundsbrua.
Det kan bli forsinkelser ved passering inn i Sverige på grunn av flyktningkrisen. Her fra Øresundsbrua.

Flyktninger gir grenseutfordringer

Svenske veimyndigheter (Transportstyrelsen) legger til rette for en mykere tolkning av kjøre- og hviletidsbestemmelser under den nåværenden flyktningssituasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Økte grensekontroller i forbindelse med økt flyktningtilstrømming til Sverige innebærer at fremkommeligheten ved noen av kontrollpunktene langs Sveriges grenser kan være begrenset. Yrkessjåfører som hindres eller blir forsinket på grunn av dette, og som omfattes av kjøre- og hviletidsreglene, kan da gjøre mindre avvikelser fra regelverket for å tilgodese personers eller lastens sikkerhet. Dette skriver Trailer.se.

Sjåfører som behøver å avvike fra regelverket skal dokumentere avviket med utskrift fra fartsskriver eller på annet papir. Dokumentasjonen skal lagres sammen med andre opplysninger fra fartsskriveren minst ett år.

Europaparlamentets og rådets forordning (EU) nr. 561/2006, artikkel 12 angir følgende:

«Dersom det er forenlig med trafikksikkerheten og det behøves for at kjøretøyet skal nå frem til egnet plass å stoppe på, kan føreren avvike fra artiklene 6 til 9 i den utstrekning som kreves for å tilgodese personers, kjøretøyets og lastens sikkerhet. Føreren skal angi grunnen for et avvik for hånd på en fartsskriver-diagramskive eller på en utskrift fra fartsskriveren eller på tjenstepapirer senest da han når frem til en hensiktsmessig plass å stoppe på.»

Les flere nyheter fra svensk transportbransje på Trailer.se.